Po kruvinų opozicijos protestų Malyje JT ragina išlikti ramiems
Po užd­raus­tų opo­zi­ci­jos pro­tes­tų Ba­ma­ke, per ku­riuos bu­vo su­žeis­ti de­šim­tys žmo­nių ir dėl ku­rių, li­kus dviem mė­ne­siams iki pre­zi­den­to rin­ki­mų, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas su­lau­kė ra­gi­ni­mų at­sis­ta­ty­din­ti, Jung­ti­nės Tau­tos ne­su­ta­rian­čias pu­ses par­agi­no lai­ky­tis rim­ties.

Opozicija pranešė, kad po to, kai saugumo pajėgos prieš protestuotojus šeštadienį panaudojo „kovinius šaudmenis“, į ligoninę pateko maždaug 30 žmonių, įskaitant žymų opozicijos veikėją Etienne‘ą Fabaką Sissoko, kurį „ištiko koma“.

Vyriausybė nenurodė, kiek demonstracijos dalyvių buvo sužeista, tačiau pranešė, jog vienas policijos pareigūnas patyrė galvos traumą.

Policijai buvo būtina imtis veiksmų, nes reikia „užkirsti kelią bet kokiam susibūrimui, kuris gali sutrikdyti viešąją tvarką“, pareiškė Saugumo ministerija.

Į „skaidrumo“ mitingą prie prezidento Ibrahimo Boubacaro Keitos (Ibrahimo Bubakaro Keitos) partijos būstinės susirinko keli šimtai žmonių.

Pasak agentūros AFP reporterio, buvusio mitingo vietoje, policininkai į demonstracijos dalyvius paleido ašarines dujas ir juos mušė lazdomis. Susirėmimai įvyko ir kitose vietose.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas, kuris praėjusią savaitę apsilankė Malyje, „visas šalis“ paragino „elgtis ramiai ir santūriai“.

„(Jis) ragina Malio vyriausybę užtikrinti, kad nebūtų pažeistos pagrindinės žmogaus teises ir žodžio bei taikių demonstracijų laisvė, net ir dabartinės nepaprastosios padėties sąlygomis“, – nurodoma JT paskelbtame pranešime.

Malis yra viena iš penkių Sahelio regiono šalių (vadinamojo Sahelio G-5), kurios yra pradėjusios bendras operacijas prieš džihadistų grupuotes. Grupei taip pat priklauso Burkina Fasas, Čadas, Mauritanija ir Nigeris.

Po 2015 metų lapkritį viename Bamako viešbutyje surengto išpuolio, per kurį žuvo 20 žmonių, Malyje beveik nuolat galioja nepaprastosios padėties režimas, tad dauguma protestų šalyje yra uždrausti.