Po įspėjimo apie rengiamas Rusijos atakas krenta dar viena galva
Bal­tų­jų rū­mų koor­di­na­to­rius ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mais Ro­ber­tas Joy­ce'as po JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Aus­tra­li­jos pers­pė­ji­mo apie Ru­si­jos or­ga­ni­zuo­ja­mą ki­ber­ne­ti­nių at­akų kam­pa­ni­ją pa­lie­ka sa­vo pos­tą, an­tra­die­nį pra­ne­šė ame­ri­kie­čių Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas (NPR).

Pranešime sakoma, kad prieš savaitę R. Joyce'o viršininkas, buvęs JAV prezidento Donaldo Trumpo patarėjas krašto saugumo klausimais Thomas Bossertas taip pat paskelbė apie atsistatydinimą.

Nuo to laiko R. Joyce'as ėjo patarėjo krašto saugumo klausimais pareigas.

„Baltųjų rūmų kibernetinio saugumo koordinatoriaus darbas pastaruosius 14 mėnesių suteikė man didžiulę galimybę padirbėti su vienomis svarbiausių mūsų šalies problemų“, – sakoma R. Joyce'o atsistatydinimo pareiškime, kurį citavo NPR.

Pasak žiniasklaidos, R. Joyce'as toliau dirbs kibernetinio saugumo srityje, JAV Nacionalinio saugumo agentūroje.

Kaip pažymėjo NPR, R. Joyce'as apie atsistatydinimą iš posto Baltuosiuose rūmuose paskelbė kelios valandos po JAV, Britanijos ir Australijos paskelbto bendro pareiškimo, kad Rusija šių šalių atžvilgiu rengia kibernetines atakas.

Anksčiau pranešta, kad amerikiečių, britų ir australų pareigūnai įtaria Maskvą rengiant kibernetines atakas prieš įrenginius ir tinklus, kontroliuojančius duomenų srautus.

Įsilaužimų į maršruto parinktuvus operacija yra nukreipta tiek prieš vyriausybės ir privačiojo sektoriaus grupes, tiek prieš svarbias interneto infrastruktūros įmones ir jas aptarnaujančias interneto paslaugų bendroves, sakoma precedento neturinčiame perspėjime.

Šis pareiškimas pabrėžia Vakarų valstybių bendradarbiavimą kovojant su, anot jų, Maskvos organizuojama įvairialype kibernetinių atakų ir internetu skleidžiamos dezinformacijos kampanija.

Rusijos operacijos tikslas – „palaikyti šnipinėjimą, išgauti intelektinę nuosavybę, užsitikrinti nuolatinę prieigą prie aukų tinklų ir potencialiai pakloti pamatus būsimoms puolamosioms operacijoms“, sakoma pirmadienį paskelbtame pranešime.