Po Donaldo Trumpo grasinimų Emmanuelis Macronas siūlo naują susitarimą su Iranu
Ar­tė­jant ge­gu­žės 12 die­nos ter­mi­nui, iki ku­rio JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tu­ri pri­im­ti spren­di­mą, ar Ame­ri­ka pa­si­trauks iš dau­gia­ša­lio Ira­no su­si­ta­ri­mo, Eu­ro­pos ly­de­riai de­da vi­sas dip­lo­ma­ti­nes pa­stan­gas, kad jis to­kio žings­nio ne­ženg­tų. Jiems šio­je mi­si­jo­je at­sto­vau­ja Va­šing­to­ne vie­šin­tis Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas. Po an­tra­die­nį vy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo abie­jų ša­lių va­do­vai už­si­mi­nė, kad ga­li bū­ti ren­gia­mas dar vie­nas su­si­ta­ri­mas dėl Ira­no bran­duo­li­nės prog­ra­mos.

Priimdamas Prancūzijos vadovą Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas dar sykį užsipuolė buvusio JAV prezidento Baracko Obamos administracijos pasirašytą Irano susitarimą, kuris įvedė griežtus šalies branduolinės programos apribojimus mainais į Jungtinių Tautų, JAV ir Europos Sąjungos sankcijų panaikinimą. JAV prezidentas susitarimą pavadino beprotišku ir absurdišku, tačiau teigė, jog būtų atviras sudaryti naują sandorį, jei jis būtų pakankamai reiklus ir suvaržytų Irano balistinių raketų vystymo programą bei veiksmus Vidurio Rytų regione.

Donaldo Trumpo sprendimas dėl Irano branduolinio susitarimo neišvengiamai paveiks derybas su Šiaurės Korėja.

Tačiau jis buvo daug optimistiškiau nusiteikęs, kalbėdamas apie galimą susitarimą dėl branduolinės programos su Šiaurės Korėja. JAV prezidentas rengiasi gegužę ar birželio pradžioje vyksiančiam susitikimui su Kim Jong Unu. Visiškai pakeitęs ankstesnį toną, šįkart jis Šiaurės Korėjos diktatorių pavadino labai atviru ir labai garbingu.

Pasitarimas su E. Macronu atskleidė, jog iš pažiūros dvi atskiros branduolinės krizės yra tarpusavyje susijusios. D. Trumpo kito mėnesio sprendimas dėl Irano branduolinio susitarimo neišvengiamai paveiks derybas su Šiaurės Korėja, nes kyla klausimas, kodėl Kim Jong Unas turėtų pasitikėti JAV, jei šios taip lengvai gali pasitraukti iš ankstesnių sutarčių.

Nuspręs paskutinę minutę

E. Macronas stengiasi įkalbėti D. Trumpą išsaugoti susitarimą dėl Irano branduolinės programos, kol Amerikos ir Europos derybininkai susitars dėl šalutinių sandorių, kurie dar labiau apribotų Teheraną. Regis, kad su pačiu Iranu nebūtų deramasi, o jam tiesiog būtų nustatytos elgesio taisyklės, kurias pažeidus Vakarai ir vėl galėtų taikyti sankcijas.

D. Trumpas, kuris mėgsta sprendimus priimti paskutinę minutę, išsisukinėdamas atsakinėjo, ar kitą mėnesį pratęs Irano susitarimą. „Niekas nežino, ką padarysiu 12-ą dieną, nors jūs, ponas prezidente, gal ir nutuokiate, – teigė jis žurnalistams, pasirodydamas drauge su E. Macronu, kuris jam atsakydamas mirktelėjo. – Pažiūrėsime, ar padarysiu, ko iš manęs tikisi kai kurie žmonės, ar bus įmanoma sudaryti naują susitarimą, paremtą tvirtais pamatais. Nes šis pastatytas ant supuvusių pamatų. Tai blogas susitarimas, bloga struktūra. Jis griūva. Ir jis niekada neturėjo būti sudarytas.“

Antradienį Iranas įspėjo, kad vėl gali imtis urano sodrinimo, jei JAV pasitrauks iš susitarimo ir vėl šaliai įves sankcijas. Atsakydamas D. Trumpas pagrasino: „Jei jie atnaujins branduolinę programą, turės didesnių problemų nei kada nors iki šiol.“

4 ramsčiai

Per susitikimą E. Macronas dėstė visai kitokį požiūrį į Irano susitarimą, kuris dar vadinamas Bendru visapusišku veiksmų planu (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). Jis pabrėžė, kad nors susitarimas nėra tobulas, jo nereikėtų visiškai nutraukti ir jis turėtų tapti platesnės sutarties, paremtos keturiais ramsčiais, dalimi.

Pirmasis ramstis būtų Irano branduolinės programos apribojimas iki 2025 metų, o tai ir numato 2015 metų B. Obamos susitarimas. Antrasis pratęstų šiuos apribojimus, trečiasis padėtų užkirsti kelią Iranui vystyti balistines raketas, o ketvirtasis imtųsi priemonių prieš Teherano kišimąsi į kaimynines valstybes.

„Niekada nebuvau toks kritiškas JCPOA atžvilgiu kaip prezidentas D. Trumpas, nes tikiu, jog galime jį papildyti, – teigė E. Macronas. – Tačiau nežinodamas, kokį sprendimą priims prezidentas D. Trumpas, norėčiau, kad mes imtumės dirbti prie susitarimo, kuris būtų paremtas JCPOA pasiekimais ir apimtų ne tik dabartinius veiksmus, bet ir balistinę programą bei regioninę įtaką.“

Prancūzijos vadovas teigė, jog tokio susitarimo tikslas – „Irano suvaldymas regione“, o tai iš principo rezonuoja su D. Trumpo siekiu užkirsti kelią Iranui gauti priėjimą prie Viduržemio jūros per Siriją. Nors abiejų šalių prezidentai nepaskelbė, koks susitarimas pasiektas, E. Macronas tvirtino jaučiąs „požiūrių suartėjimą“.

Reaguodamas į šiuos pasiūlymus, trečiadienį Irano prezidentas Hassanas Rouhani pareiškė, jog Prancūzijos ir JAV vadovai neturi teisės persiderėti dėl daugiašalio susitarimo. Jį taip pat yra pasirašiusios Didžioji Britanija, Vokietija, Kinija ir Rusija bei Europos Sąjunga. Visos šios valstybės mano, kad Irano susitarimas yra geriausias įmanomas sprendimas, užkertantis kelią Teheranui plėtoti branduolinę programą.

Artima draugystė

Savo ruožtu Izraelis taip pat bando paveikti D. Trumpo sprendimą. Šalies gynybos ministras Avigdoras Liebermanas antradienį vakare išskrido į Vašingtoną, kad susitiktų su JAV gynybos sekretoriumi Jimu Mattisu ir naujuoju prezidento nacionalinio saugumo patarėju, ilgalaikiu Irano branduolinio susitarimo priešininku Johnu R. Boltonu. A. Liebermano tviterio paskyroje teigiama, kad per susitikimus bus kalbama apie „Irano ekspansiją Sirijoje ir kitur Vidurio Rytuose“.

O štai penktadienį į Vašingtoną atvyksta Vokietijos kanclerė Angela Merkel, kuri pabandys sutvirtinti E. Macrono įtikinėjimą dėl Irano branduolinio susitarimo svarbos.

Pareiškimai dėl galimos šio susitarimo ateities nuskambėjo po pompastikos ir ceremonijų kupinos dienos, per kurią JAV prezidentas E. Macronui nutiesė raudonąjį kilimą ir gyrė jų artimus santykius.

„Nuostabi draugystė, kurią plėtojome per pastaruosius metus, yra mūsų dvi tautas jungiančios tvarios draugystės įrodymas, – per antradienio vykusią ceremoniją teigė D. Trumpas. – Jūsų vizitas, pone prezidente, vyksta kritiniu mūsų sąjungai metu.“

Ateinančios savaitės parodys, ar ši draugystė padės išgelbėti Irano susitarimą.