Po „Brexit“ JK piliečiams gresia didžiulės eilės oro uostuose
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) prem­je­rė The­re­sa May po „Bre­xit“ ša­lies oro uos­tuo­se sieks įves­ti tik JK pi­lie­čiams skir­tas ei­les, taip sim­bo­li­zuo­jant ša­lies pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES).

JK Vidaus reikalų ministerija įspėjo šalies premjerę, jog oro uostuose įvedus tik JK piliečiams skirtas eiles, britai atsidurtų ilgiausiose ir lėčiausiai slenkančiose eilėse, nes didžioji dalis į šalį atvykstančių žmonių yra britai. Tam tikru dienos metu vien tik iš britų sudaryta eilė būtų ilgesnė nei bendras visų kitų keleivių eilių ilgis.

Nepaisant įspėjimų, JK premjerė Th. May nori atskirti britų keliautojus nuo visų likusių, taip signalizuojant rinkėjams, jog „Brexit“ įvyko ir šalies pasitraukimas iš ES suteikė regimą naudą. Jei šis planas bus įgyvendintas, jo vykdymas bus pavestas JK Vidaus reikalų ministerijai.

Pasak JK Vidaus reikalų ministerijos, atskiros keleivių eilės gali padidinti kaštus. Kita vertus, nuogąstaujama, jog net, jei JK premjerė ir persigalvotų, po „Brexit“ ES savo oro uostuose ir jūrų uostuose priversti britus stovėti trečiųjų šalių piliečiams skirtose eilės.

Raginimai atskirti britus ir ES piliečius JK pasigirdo praėjusiais metais, kai atostogauti į Ispaniją, Italiją ir kitas ES šalis vykstantys keleiviai susidūrė su didžiulėmis eilėmis, nes buvo tikrinami visų Šengeno erdvei nepriklausančių šalių, įskaitant JK, piliečių pasai.

JK Vidaus reikalų ministerijos teigimu, „Brexit“ suteikia galimybę JK susigrąžinti savo sienų kontrolę ir sustiprinti pasienio saugumą. JK vyriausybė dar šiais metais žada pateikti daugiau detalių dėl būsimos imigracijos sistemos.