Planuoja naujus muitus prekėms iš Kinijos
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pa­skel­bė pla­nuo­jan­tis nu­sta­ty­ti 10 proc. mui­tus JAV im­por­tui iš Ki­ni­jos, ku­rio ver­tė su­da­rys 200 mlrd. JAV do­le­rių.

Pasak D. Trumpo, šios priemonės bus imtasi dėl „nepriimtino“ Pekino sprendimo nustatyti muitus iš JAV importuojamoms prekėms.

„Būtina imtis tolesnių veiksmų ir tokiu būdu Kiniją paskatinti pakeisti savo nesąžiningą praktiką, atverti savo rinką Jungtinių Valstijų prekėms ir sutikti su tuo, kad prekybos santykiai su Jungtinėmis Valstijomis būtų labiau subalansuoti“, – pareiškė JAV prezidentas.

„JAV ir Kinijos prekybos santykiai turi būti teisingesni“, – pažymėjo JAV lyderis, aiškindamas savo sprendimą.

„Turiu puikius santykius su prezidentu Xi (Jinpingu) ir mes toliau bendradarbiausime, spręsdami daugelį klausimų. Tačiau Jungtinės Valstijos nebeleis, kad Kinija ir kitos pasaulio šalys išnaudotų jas prekyboje“, – pareiškė D. Trumpas.

JAV prezidentas dar praėjusią savaitę buvo įspėjęs, kad Kinijai bus nustatyti „papildomi muitai“, jeigu Pekinas imsis atsakomųjų veiksmų ir įves importo muitus amerikietiškoms prekėms.

Nepaisydama to, Kinija nustatė 25 proc. muitus 50 mlrd. JAV dolerių vertės amerikietiškų prekių importui. Prieš tai tokius pat muitus tokios pat vertės kiniškų prekių importui nustatė Vašingtonas.

„Kinija aiškiai neketina keisti savo nesąžiningos praktikos, susijusios su amerikietiškos intelektinės nuosavybės ir technologijų įsigijimu“, – pareiškė D. Trumpas.

„Užuot pakeitusi tą praktiką, ji dabar grasina Jungtinių Valstijų įmonėms, darbininkams ir ūkininkams, kurie nėra padarę nieko blogo“, – pridūrė jis.