Pirmininkauti pradėsianti Rumunija tirpdys disbalansą bloke
Ru­mu­ni­ja vi­lia­si iki „i­ki 2024-ųjų“ įsi­ves­ti eu­rą ir no­ri, kad jos bū­si­mas pir­mi­nin­ka­vi­mas Eu­ro­pos Są­jun­gai su­ma­žin­tų įtam­pą tarp blo­ko ry­ti­nių ir va­ka­ri­nių na­rių, tre­čia­die­nį sa­kė ša­lies prem­je­rė Vio­ri­ca Dan­ci­la.

„Mūsų tikslas yra Rumunijai iki 2024-ųjų įsivesti eurą“, – parlamentui sakė V. Dancila.

Mažiau nei po trijų savaičių, sausio 1-ąją, Rumunija pirmą kartą pusmečiui perims pirmininkavimą Europos Sąjungai, į kurią įstojo 2007 metais.

Iš pradžių šalis tikėjosi į pinigų sąjungą įstoti 2019-aisiais, tačiau 2015 metais pripažino, kad laiku neatitiks kriterijų, ir vėliau naujų terminų neminėjo.

Rumunija yra antra neturtingiausia ES šalis, bet jos BVP augimas yra tarp didžiausių bloke – 2017 metais jis buvo 6,9 procento.

V. Dancila sakė, kad Rumunija pasinaudodama savo pirmininkavimu bandys padėti „pašalinti dalijančias linijas ir disbalansą“ bloke.

„Turėsime įveikti nuostatas palei „senų narių prieš naujas nares“ ar „Vakarai prieš Rytus“ linijas“, – sakė ji.

Pirmininkaudama ES Rumunija sieks „užtikrinti lygias galimybes ir naudą visiems“, kad „nebebūtų pirmos klasės ir antros klasės piliečių“, pridūrė premjerė.

Praėjusį mėnesį Europos Komisija patvirtino itin kritišką ataskaitą dėl Rumunijos kairiosios pakraipos vyriausybės teismų sistemos reformų.

Pasak Briuselio, šios priemonės gali pakirsti teisėjų ir prokurorų nepriklausomybę.

Drauge su kaimynine Bulgarija Rumunija nuo pat įstojimo į ES yra stebima dėl teismų sistemos ir kovos su korupcija, kur pažanga buvo lėta.

V. Dancila ir vėl kritikavo šį stebėjimo mechanizmą, kurį Bukareštas vadina diskriminaciniu.

„Rumunija nori pagarbos ir lygių teisių Sąjungoje“, – sakė ji.