Pietų Sudane į ežerą nukritus lėktuvui žuvo 17 žmonių
Pie­tų Su­da­no cen­tri­nia­me re­gio­ne sek­ma­die­nį į eže­rą nu­kri­to 19 vie­tų lėk­tu­vas, nau­jie­nų agen­tū­rai AFP sa­kė re­gio­no par­ei­gū­nas, ku­ris nu­ro­dė, kad 17 iš maž­daug 20 lėk­tu­ve bu­vu­sių žmo­nių žu­vo.

„Dar nenustatėme visų detalių, ... bet žinome, kad tai 19 vietų lėktuvas, šį rytą skridęs iš Džubos į Jirolį“, – sakė regiono informacijos ministras Tabanas Abel Aguekas.

„Kai jis atskrido, tvyrojo tirštas rūkas, ir bandydamas nutūpti jis nukrito į Jirolio ežerą, esantį šalia Jirolio miesto. Labai liūdna. Baiminamasi, kad daugelis lėktuve buvusių žmonių žuvo. Vis dar aiškinamės detales“, – sakė jis.

Pasak pareigūno, patvirtinta, kad tarp žuvusiųjų yra Jirolio anglikonų vyskupas Simonas Adutas.

Jungtinių Tautų radijas „Radio Miraya“ pranešė, kad gyvi liko tik trys žmonės, ir savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti sulamdytas, vandenyje paniręs lėktuvas.

T. A. Aguekas sakė, kad gyvi liko šešerių metų vaikas, suaugęs vyras ir užsienietis iš Europos, kuris yra sunkios būklės ir kuriam atliekama operacija.

Pareigūnai aiškinasi nelaimės priežastis.