Pietų Korėja siunčia karinį laivą išlaisvinti piratų pagrobtų įkaitų
Pie­tų Ko­rė­jos par­ei­gū­nai pri­ėmė spren­di­mą prie Ga­nos pa­kran­tės nu­siųs­ti sa­vo ka­ri­nį lai­vą, kad bū­tų iš­lais­vin­ti trys ko­rė­jie­čiai, ku­riuos įkai­tais pa­ėmė pi­ra­tai, sek­ma­die­nį pra­ne­šė ša­lies už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

500 tonų vandentalpos laivą „Marine 711“, kurio įguloje buvo 40 Ganos piliečių ir trys pietų korėjiečiai, pirmadienį prie Ganos krantų užgrobė piratai. Pranešama, kad tuos korėjiečius piratai išgabeno nežinoma kryptimi greitaeigiu kateriu.

Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis, tie piratai yra Nigerijos piliečiai.

„Glaudžiai bendradarbiaujame su tokiomis šalimis kaip Gana, Nigerija, Togas ir Beninas, taip pat – su JAV ir Europos Sąjunga, kad nustatytume mūsų tautiečių buvimo vietą ir užtikrintume jų paleidimą“, – sakoma Pietų Korėjos URM pranešime.

Kol kas piratai nepaskelbė jokių reikalavimų dėl įkaitų paleidimo.