Pietų Korėja ragina Japoniją atsiprašyti
Pie­tų Ko­rė­jos pre­zi­den­tas Moon Jae-inas tre­čia­die­nį Ja­po­ni­ją par­agi­no „nuo­šir­džiai at­sip­ra­šy­ti“ per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą iš­nau­do­tų sek­sua­li­nės ver­gi­jos au­kų ir pa­smer­kė 2015 me­tais su­da­ry­tą su­tar­tį kaip „ne­tei­sin­gą“ spren­di­mą.

Seulas šią savaitę nurodė, kad nesieks iš naujo derėtis dėl minėtos sutarties, sudarytos Tokijo ir ankstesnės Pietų Korėjos vyriausybės. Tačiau Pietų Korėja pabrėžė, kad nebenenaudos Japonijos pinigų, skirtų mokėti kompensacijoms tebegyvanančios išnaudojimo aukoms.

Šių dviejų kaimynių, JAV partnerių ir vienodai Šiaurės Korėjos keliamą grėsmę patiriančių šalių santykius jau kelis dešimtmečius temdo moterų, per karą priverstų dirbti prostitutėmis ir aptarnauti Japonijos okupacinių pajėgų karius, tema.

Susitarimas dėl vadinamųjų „paguodos moterų“ neturėjo būti priimtas nukentėjusiosioms nedalyvaujant, naujametinėje spaudos konferencijoje sakė Moon Jae-inas.

„Šio klausimo neįmanoma išspręsti vyriausybėms sudarant susitarimus „aš tau – tu man“ už aukų nugarų“, – sakė jis.

„Blogą mazgą reikia atrišti. Japonija turėtų priimti tiesą ir nuoširdžiai atsiprašyti aukų“, – pridūrė prezidentas.

Pasak jo, tai padės nukentėjusiems atleisti Japonijai už jos praeities klaidas.

Minėta 2015-ųjų sutartis buvo sudaryta dabar jau atstatydintos prezidentės Park Geun-hye, spaudžiant Vašingtonui ir didėjant Šiaurės Korėjos keliamam pavojui.

Pagal šį susitarimą Pietų Korėja pažadėjo nebereikšti pretenzijų dėl „paguodos moterų“, o Japonija pervedė milijardą jenų (748 tūkst. eurų) į nukentėjusių paramos fondą.

Tokijas piktai reagavo į šią savaitę Seulo paviešintus komentarus.

„Japonija niekada negali priimti Pietų Korėjos reikalavimų, kad turime imtis tolimesnių priemonių, nors yra sudarytas susitarimas, patvirtinęs galutinį ir neatšaukiamą sprendimą šia tema“, – trečiadienį sakė Japonijos vyriausiasis vyriausybės atstovas ir kabineto sekretorius Yoshihide Suga.

Moon Jae-inas, per savo rinkimų kampaniją griežtai kritikavęs šį susitarimą, prezidentu buvo išrinktas pernai gegužę, kai Park Geun-hye buvo pašalinta per apkaltą ir įkalinta dėl milžiniško korupcijos skandalo.

„Fakto, kad Korėja ir Japonija yra sudariusios susitarimą, negalima neigti. Tačiau taip pat svarbu Korėjos ir Japonijos santykius vertinti atsargiai.“