Petro Porošenka žada diplomatiniu keliu susigrąžinti Krymą ir Rytų Ukrainą
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Ki­je­vas su­sig­rą­žins Kry­mą ir sa­vo ne­kon­tro­liuo­ja­mas Ry­tų Ukrai­nos te­ri­to­ri­jas dip­lo­ma­ti­niu ke­liu.

„Pareiškiu dar kartą: Krymą ir Donbaso (Rytų Ukrainos) dalį stengiamės atgauti politiniu ir diplomatiniu keliu, tačiau Minsko susitarimai (dėl konflikto Rytų Ukrainoje sureguliavimo) jau atnešė naudos Ukrainai“, – pareiškė prezidentas antradienį per susitikimą su diplomatinių įstaigų užsienyje vadovais.

„Kovosime, išlaisvinsime (taip pat ir politiniu ir diplomatiniu keliu, kur pagrindinė našta guli ant jūsų pečių) kiekvieną savos žemės lopinėlį. Tačiau stiprinsime savo karinį potencialą, nes šalia mūsų – šalis agresorė, galinti mesti iššūkį Europos ir pasaulio saugumui“, – pabrėžė P. Porošenka.