Performuoja savo kabinetą
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May pir­ma­die­nį pra­dė­jo di­de­lę sa­vo ka­bi­ne­to pert­var­ką ir pir­miau­siai pa­kei­tė Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos pir­mi­nin­ką.

Imigracijos jaunesnysis ministras Brandonas Lewisas perims partijos pirmininko postą iš Patricko McLoughlino. Jo pasitraukimas buvo prognozuojamas po prasto torių pasirodymo per birželį Th. May inicijuotus pirmalaikius visuotinius rinkimus.

Planuojama, kad premjerė vėliau pirmadienį apie kitus pakeitimus vyriausybėje.