Per policijos operaciją Rio de Žaneiro lūšnynuose nušauti 8 žmonės
Bra­zi­li­joj šeš­ta­die­nį per po­li­ci­jos ope­ra­ci­ją ne­ra­mio­jo­je Ro­sin­jos fa­ve­lo­je Rio de Ža­nei­re žu­vo aš­tuo­ni žmo­nės, pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Pasak karo policijos, šiuo metu veikiančios visoje Rio de Žanerio valstijoje, patruliuodami kariai dviejose šios favelos vietose pietinėje ir pietrytinėje jos dalyje „susirėmė su nusikaltėliais“.

Pasibaigus incidentui, policija rado vieną šautuvą, septynis pistoletus ir dvi granatas.

Aukų artimieji skundėsi vietinei spaudai, kad nukautieji visai nebuvo susiję su narkotikų prekeiviais.

„Jie nušovė mano sūnų kulka į nugarą“, – sakė 19-mečio Matheuso da Silva Duarte de Oliveira tėvas.

Anot jo, sūnus nieko bendra su narkotikų prekyba neturi; jis dalyvavęs viename „Jazz funk“ šokių vakarėlyje.

Rosinjos faveloje gyvena apie 100 tūkst. žmonių, daugiausia antisanitarinėmis sąlygomis.

Nuo rugsėjo joje būta susirėmimų – santykius aiškinosi dėl narkotikų rinkos kariaujančios gaujos.

Žmonių saugumas Rio de Žaneiro valstijoje nuo praėjusio mėnesio užtikrinamas prieštaringai vertinama karine kontrole, kurią įvedė prezidentas Michellis Temeras.