Per pasikėsinimą į Zacharčenką žuvo arba buvo sužeisti iš viso 11 žmonių
Per sprog­di­ni­mą Do­nec­ke, penk­ta­die­nį nu­si­ne­šu­sį vie­no iš pa­grin­di­nių Ry­tų Ukrai­nos se­pa­ra­tis­tų va­dei­vų Alek­sand­ro Za­char­čen­kos gy­vy­bę, žu­vo ar­ba bu­vo su­žeis­ti iš vi­so 11 žmo­nių, nu­ro­dė se­pa­ra­tis­tų svei­ka­tos ap­sau­gos tar­ny­ba.

„Įskaitant sužeistuosius ir žuvusiuosius, sprogimo Donecko kavinėje aukomis tapo (iš viso) 11 žmonių“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė vienas šaltinis apsišaukėliškos Donecko „liaudies respublikos“ (DLR) Sveikatos apsaugos ministerijoje.

Pasak jo, tarp sužeistųjų yra separatistų organizacijos „Donbaso tvirtovė“ (Oplot Donbassa) jaunimo sparno vadovė Natalija Volkova. Šaltinis sakė, kad jos būklė sunki, bet stabili.

DLR vadovas A. Zacharčenka žuvo penktadienio vakarą per sprogdinimą Donecko centre esančioje kavinėje „Separ“. Tarp sužeistųjų taip pat yra niekieno nepripažintos respublikos „finansų ministras“ Aleksandras Timofejevas.

Separatistai ir juos remianti Rusija pareiškė, kad šį išpuolį organizavo Kijevo vyriausybė, bet Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) šiuos kaltinimus neigė ir kėlė prielaidą, kad separatistų vadeiva galėjo tapti vidaus nesutarimų arba Maskvos intrigų auka.