Per išpuolį prieš Somalio ministeriją žuvo mažiausiai 9 žmonės
Per iš­puo­lį prieš So­ma­lio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją sos­ti­nė­je Mo­ga­di­še žu­vo ma­žiau­siai de­vy­ni žmo­nės, o sau­gu­mo pa­jė­gos po dvi va­lan­das pa­sta­te vy­ku­sio su­si­šau­dy­mo nu­ko­vė vi­sus tris už­puo­li­kus, šeš­ta­die­nį pa­ne­šė po­li­ci­ja.

Atsakomybę už šią ataką prisiėmė su teroristų tinklu „al Qaeda“ susijusi grupuotė „al Shabaab“.

Ministerijoje tuo metu buvo nemažai žmonių, daugiausia ministerijos tarnautojų. Pasak liudininkų, kai kurie tarnautojai žuvo arba buvo sužeisti, kai bandė išsigelbėti šokdami per langus.

Policijos pulkininkas Ibrahimas Mohamedas pranešė, kad sužeisti daugiau kaip 10 žmonių ir kad žuvusiųjų gali padaugėti.

Ataka prasidėjo ryte, mirtininkui prie Vidaus reikalų ministerijos komplekso vartų susprogdinus automobilyje įtaisytą bombą. Šiame netoli prezidento rūmų ir parlamento esančiame komplekse taip pat dirba Saugumo ministerija, naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė policijos kapitonas Mohamedas Husseinas.

Anot jo, per saugumo pajėgų operaciją buvo išgelbėta daugybė žmonių.