Per Indijos ir Pakistano susišaudymą Kašmyre žuvo du ir buvo sužeisti dar aštuoni žmonės
Du su­ka­rin­tų pa­jė­gų na­riai žu­vo, o aš­tuo­ni ci­vi­liai bu­vo su­žeis­ti Pa­kis­ta­no ka­riams sek­ma­die­nį at­aka­vus de­šim­tis pos­tų prie itin mi­li­ta­ri­zuo­tos sie­nos gin­či­ja­ma­me Kaš­my­re, pra­ne­šė In­di­jos par­ei­gū­nai.

Incidentai įvyko vos savaitė po to, kai abi branduolinį ginklą turinčios kaimynės susitarė nutraukti susišaudymus palei sieną Kašmyre ir laikytis prieš 15 metų sudaryto ugnies nutraukimo susitarimo. Antradienį abi šalys susitarė mažinti įtampą regione.

Pakistanas kol kas nekomentavo naujausių incidentų.

Indijos pasieniečiai paskelbė, kad Pakistanas „ir vėl įžūliai“ pažeidė 2003 metų ugnies nutraukimo susitarimą, todėl buvo imtasi atsakomųjų veiksmų. Pasak indų pasieniečių, Pakistanas apšaudė Indiją neišprovokuotas ir taikėsi ne tik į sukarintų pajėgų postus, bet ir į kaimus.

Indijos pareigūnai per intensyvų apšaudymą pirmiausia stengėsi šarvuotais automobiliais evakuoti sergančius ir sužeistus gyventojus iš pasienio kaimų, sakė policijos aukšto rango pareigūnas S. D. Singhas.

Pasak jo, gyventojams buvo parengti laikini prieglobsčiai.

Įtampa pastaraisiais mėnesiais smarkiai išaugo, abi šalys apšaudė viena kitos pasienio postus ir kaimus, ir kaltina viena kitą pažeidus 2003 metų susitarimą.

Indija nurodo, kad šiemet Pakistanas daugiau kaip 800 kartų pažeidė ugnies nutraukimą ir kad žuvo 25 civiliai bei 18 karių.

Pakistanas kaltina Indijos pajėgas daugiau kaip 1 050 ugnies nutraukimo pažeidimų šiais metais ir sako, kad žuvo 28 civiliai, o dar 117 buvo sužeisti.

Indija ir Pakistanas jau seniai vaidijasi dėl Kašmyro. Du iš trijų šių valstybių karų vyko dėl šio ginčijamo Himalajų regiono.