Per „geltonųjų liemenių“ protestą Briuselyje sulaikyta apie 400 žmonių
Briu­se­lio po­li­ci­ja per šeš­ta­die­nį Bel­gi­jos sos­ti­nė­je įvy­ku­sią pro­tes­to ak­ci­ją, pa­mėg­džio­jan­čią „gel­to­nų­jų lie­me­nių“ de­mons­tra­ci­jas kai­my­ni­nė­je Pra­ncū­zi­jo­je, bu­vo pri­vers­ta pa­nau­do­ti aša­ri­nes du­jas ir van­dens pa­tran­kas ir su­lai­kė apie 400 žmo­nių.

„Vienas policininkas buvo sužeistas į veidą. Jis buvo nuvežtas į ligoninę, bet jo gyvybei pavojus negresia“, – pareiškė Briuselio policijos atstovė spaudai Ilse Van De Keere (Ilzė Van De Ker) ir pridūrė, kad protestuotojai lupo iš grindinio akmenis ir svaidė juos į policijos pareigūnus.

„Buvo padaryta tam tikra žala“, – pažymėjo atstovė ir pridūrė, jog padėtis jau normalizavosi.

Mitinge dalyvavo apie 1 tūkst. žmonių ir policijai teko panaudoti ašarines dujas bei vandens patranką, pareiškė ji.

Briuselio rajonas, kur yra įsikūrusios Europos Sąjungos institucijos, įskaitant Europos Komisiją ir Europos Parlamentą, prevenciškai buvo uždarytas: policija pastatė užtvaras ir uždraudė šioje teritorijoje tiek mašinų, tiek pėsčiųjų eismą.

Kaip pranešė naujienų agentūros „Belga“, jauni protestuotojai blokavo greitkelį, Briuselį jungiantį su Flandrijos Rekemo miesteliu netoli sienos su Prancūzija.

Jie taip pat įrengė barikadą prie Prancūzijos ir Belgijos sienos netoli Adinkerko.

„Geltonųjų liemenių“ judėjimas Prancūzijoje iš pradžių kilo protestuojant prieš planuojamą degalų akcizo didinimą. Tačiau vėliau jis išsivystė į masinius protestus prieš prezidento Emmanuelio Macrono (Emanuelio Makrono) politiką.

Protestai persimetė ir į kai kurias kitas šalis, įskaitant Belgiją, ypač į prancūzakalbį šalies regioną.

Lapkričio 30 dieną „geltonųjų liemenių“ protestas Briuselyje, kuriame dalyvavo apie 300 žmonių, peraugo į susirėmimus, per kuriuos buvo padegti du policijos automobiliai.