Per ataką Afganistane žuvo JAV karys
Af­ga­nis­ta­ne per ko­vo­to­jų su­reng­tą at­aką žu­vo vie­nas Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­rys, pra­ne­ša­ma NA­TO va­do­vau­ja­mos mi­si­jos „Tvir­ta par­ama“ (Re­so­lu­te Su­pport) ofi­cia­lio­je sve­tai­nė­je.

„Vienas JAV karys žuvo Afganistane priešui apšaudžius iš šaunamojo ginklo“, – sakoma antradienio naktį paskelbtame NATO pareiškime.

Daugiau informacijos apie tikslią įvykio vietą nepateikiama. Pranešime nurodoma, kad „incidentas tiriamas“.

„Resolute Support“ neatskleidė žuvusio kario tapatybės pareiškusi, kad „laikantis JAV gynybos ministerijos politikos kovoje žuvusio kario pavardė neskelbiama, kol nepraėjo 24 valandos po pranešimo (apie netektį) jo artimiausiems giminaičiams“.

Tai jau antras JAV karys žuvęs Afganistane 2019 metais. Šeštadienį Afganistano dienraštis „Hasht e Subh“ cituodamas JAV gynybos ministeriją pranešė, kad šiaurės vakarų Badgiso provincijoje sužeistas amerikiečių kariuomenės specialistas neišgyveno.

Šiuo metu Afganistane yra dislokuota maždaug 16 tūkst. amerikiečių karių. Dauguma jų konsultuoja ir apmoko afganų saugumo ir gynybos pajėgas, taip pat dalyvauja antiteroristinėse operacijose.

Praėjusiais metais Afganistane žuvo 15 JAV karių. Nuo 2001-ųjų – JAV pajėgų operacijos Afganistane pradžios – žuvusių amerikiečių karių skaičius viršija 2 400.