Pensijų reforma nusmukdė reitingus
Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no rin­ki­mi­nis rei­tin­gas pir­mą kar­tą per pen­ke­rius me­tus ne­sie­kia 60 proc., pra­ne­šė ne­prik­lau­so­mas vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų ins­ti­tu­tas.

Remiantis ketvirtadienį paskelbtais Levados centro atliktos apklausos rezultatais, 56 proc. tikėtinų rinkėjų būsimuose prezidento rinkimuose, kurie turėtų įvykti 2024 metais, balsuotų už V. Putiną.

Prieš metus balsuoti už V. Putiną buvo pasirengę 10 proc. daugiau rinkėjų.

Kaip rodo Levados centro duomenys, pastarąjį kartą V. Putino populiarumas buvo nukritęs žemiau 60 proc. ribos 2013 metais.

Nuo 2000 metų Rusijai vadovaujantis V. Putinas kovą buvo perrinktas naujai šešerių metų kadencijai. Anksčiau šiais metais priimta pensijų reforma nusmukdė V. Putino populiarumą, prie kurio nemažai prisidėjo dabar jau išblėsusi euforija dėl Ukrainai priklausančio Krymo pusiasalio aneksijos.