Pchenjanas naujas JAV sankcijas prilygino karui
Šiau­rės Ko­rė­ja sek­ma­die­nį nau­jau­sias JAV sank­ci­jas jos val­džiai pa­va­di­no „ka­ro ak­tu“; iš­va­ka­rė­se JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas bran­duo­li­nį gink­lą tu­rin­čiai vals­ty­bei pa­skel­bė „griež­čiau­sias vi­sų lai­kų sank­ci­jas“.

Anot Vašingtono, šiomis priemonėmis siekiama priversti Pchenjaną atsisakyti jam uždraustos branduolinės ir ginklavimosi programos. Sankcijos taikomos daugiau kaip 50 su Šiaurės Korėja susijusių laivybos bendrovių, laivų ir prekybos įstaigų.

„Kaip esame ne kartą sakę, mes bet kuriuos mums skirtus suvaržymus vadinsime karo aktu, ir nestabdysime JAV, jeigu jos drįsta „šiurkščiai“ stoti prieš mus“, – sakoma Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerijos pranešime, išplatiname naujienų agentūros KCNA.