Paulą Manafortą kaltina spaudimu liudytojams
JAV spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio ko­man­dos na­riai bu­vu­sį pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po rin­ki­mų kam­pa­ni­jos va­do­vą Pa­ulą Ma­na­for­tą kal­ti­na ban­dy­mu da­ry­ti po­vei­kį liu­dy­to­jams sa­vo bau­džia­mo­sio­se by­lo­se.

Teismui pateiktuose dokumentuose R. Muellerio komanda sako, kad P. Manafortas ir vienas jo padėjėjų „ne kartą“ susisiekė su dviem liudytojais ir bandė paveikti jų liudijimą. Kontaktai esą įvykę tuo metu, kai P. Manafortas buvo laikomas namų arešto sąlygomis.

Teismui pateiktuose dokumentuose tie du liudytojai nėra įvardijami. Tačiau prokurorai sako, kad jie dirbo su P. Manafortu renkant grupę buvusių Europos pareigūnų, kurie vėliau be reikalingos registracijos užsiėmė lobizmu Jungtinėse Valstijose.

R. Muellerio komanda prašo federalinio teisėjo surengti posėdį ir nuspręsti, ar atšaukti P. Manaforto paleidimą.

P. Manafortui dviejose federalinėse bylose pateikti keli sunkūs kaltinimai. Jis yra padaręs kaltės nepripažinimo pareiškimą.

Specialiojo prokuroro R. Muellerio komanda jau ilgiau kaip metus aiškinasi, ar D. Trumpo kampanija per 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus buvo slapta susimokiusi su Maskva.