Patvirtino: CŽV vadovas susitiko su Kim Jong Unu
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no, kad Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) va­do­vas su­si­ti­ko su Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­riu Kim Jong Unu per slap­tą ap­si­lan­ky­mą Pchen­ja­ne, įvy­ku­sį prieš pla­nuo­ja­mą abie­jų ša­lių va­do­vų su­si­ti­ki­mą.

„Mike'as Pompeo praėjusią savaitę Šiaurės Korėjoje susitiko su Kim Jong Unu. Susitikimas buvo labai sklandus, buvo užmegzti labai geri santykiai. Šiuo metu svarstomos Viršūnių susitikimo aplinkybės“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė D. Trumpas.

„Branduolinio ginklo atsisakymas bus puikus dalykas ne tik Pasauliui, bet ir Šiaurės Korėjai!“ – pridūrė jis.