Pasirengęs paskutinei „piligriminei kelionei“
Po­pie­žius eme­ri­tas Be­ne­dik­tas XVI tre­čia­die­nį už­si­mi­nė, kad jau­čia ar­tė­jant mir­tį ir yra pa­si­ren­gęs sa­vo pa­sku­ti­nei „pi­lig­ri­mi­nei ke­lio­nei“.

„Pamažu silpstant mano fizinėms jėgoms, viduje esu pradėjęs piligriminę kelionę į (Viešpaties) Namus“, – laiške, kurį publikavo laikraštis „Corriere della Sera“, rašė Josephas Ratzingeris.

Dienraštis jam pasakė, kad daug skaitytojų nerimavo dėl jo sveikatos.

Popiežius emeritas, kuriam balandžio mėnesį sueis 91 metai, sakė esąs sujaudintas, kad „tiek daug skaitytojų nori žinoti, kaip einasi šis paskutinis jo gyvenimo periodas“.

„Man didelė malonė šiame paskutiniame kartais varginančio tako taške būti apsuptam meilės ir gerumo, kokių nebūčiau įsivaizdavęs“, – pridūrė Benediktas.

Nuo to laiko, kai prieš penkerius metus atsistatydino, Vokietijoje gimęs Benediktas gyvena mažame vienuolyne Vatikane, drauge su keturiomis vienuolėmis ir savo asmeniniu sekretoriumi Georgu Gaensweinu.

Prieš dvejus metus G. Gaensweinas pranešė, kad Benediktas „gęsta kaip žvakė, pamažu ir ramiai“.

Benediktas kiekvieną dieną aukoja mišias, daug meldžiasi, priiminėja lankytojus ir atsakinėja į laiškus.

Vakarais jis klausosi žinių per televiziją, skaito kelis katalikiškus laikraščius ir teologijos publikacijas.

Vienas aukšto rango Vatikano dvasininkas pernai sakė, kad popiežius emeritas „nebevaldo rankų, nebegali groti pianinu, labai prastai mato, bet yra visiškai aiškaus proto, viską prisimena“.

2013 metais Benediktas tapo pirmuoju per septynis šimtmečius atsistatydinusiu Katalikų Bažnyčios vadovu. Būta kalbų, kad jis buvo atsidūręs prie nervinio išsekimo ribos ir nebegalėjo pakelti skandalų įtrauktos institucijos vadovo naštos.