Pasaulyje daugėja pabėgėlių: 70 proc. jų – vos iš dešimties valstybių
Vi­sa­me pa­sau­ly­je dėl ka­ro, smur­to ir per­se­kio­ji­mo sa­vo na­mus bu­vo pri­vers­ti pa­lik­ti re­kor­diš­kai daug žmo­nių – 68,5 mln., ypač daug – to­kio­se ša­ly­se kaip Mian­ma­ras bei Si­ri­ja, an­tra­die­nį pa­skel­bė Jung­ti­nės Tau­tos.

2017-ųjų pabaigoje tokių žmonių buvo beveik 3 mln. daugiau nei ankstesniais metais, o palyginti su padėtimi, buvusia prieš dešimtmetį, priverstinai išvykusiųjų skaičius nuo 42,7 mln. išaugo 50 proc., teigiama JT pabėgėlių agentūros (UNHCR) ataskaitoje.

Dabartinis priverstinai išvykusiųjų skaičius lygus visai Tailando populiacijai, o visame pasaulyje dėl tokių priežasčių savo namų yra netekęs kas 110-as žmogus, pažymi dokumento autoriai.

„Esame kryžkelėje: jeigu norime sėkmingai išspręsti pasaulinę priverstinio išvykimo problemą, reikia naujo, gerokai platesnio požiūrio, kad pavienės šalys ir bendruomenės nebūtų paliekamos vienos su šia problema“, – sakė JT vyriausiasis pabėgėlių komisaras Filippo Grandi.

Tačiau apie 70 proc. priverstinai išvykusiųjų yra žmonės iš vos dešimties valstybių, sakė UNHCR vadovas žurnalistams Ženevoje prieš ataskaitos pristatymą.

„Jeigu bus išspręsti konfliktai tose 10-yje valstybių ar bent jau kai kuriose iš jų, tas milžiniškas skaičius, užuot kasmet augęs, galėtų imti mažėti“, – sakė F. Grandi ir paragino parodyti didesnę politinę valią išspręsti krizes, dėl kurių tiek daug žmonių priversti palikti savo namus.

Kas dvi sekundes

Ataskaita rodo, kad pernai priverstinai pasitraukė (pirmą kartą arba pakartotinai) 16,2 mln. žmonių – tai reiškia, kad kasdien priverstinai išvyksta apie 44 500 asmenų, t. y. kas dvi sekundes vienas žmogus netenka namų.

Anot UNHCR, dauguma priverstinai namus palikusių žmonių neišvyksta iš savo šalies – jie vadinami šalies viduje perkeltais asmenimis (internally displaced people, IDPs).

2017-ųjų pabaigoje visame pasaulyje buvo apie 40 mln. vadinamųjų IDP. Jų skaičius kiek sumažėjo, palyginti su ankstesniais metais. Daugiausiai šalies viduje perkeltų asmenų yra Kolumbijoje, Sirijoje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje.

Dar 25,4 mln. žmonių, iš kurių daugiau nei pusė – vaikai, pernai buvo registruoti kaip pabėgėliai. Pabėgėlių skaičius, palyginti su 2016-aisiais, išaugo beveik 3 milijonais. Ataskaitoje pažymima, kad tokių skaičių per vienus metus UNHCR dar nebuvo užregistravusi.