Pasaulio pareigūnai renkasi į saugumo konferenciją Vokietijoje
De­šim­tys pa­sau­lio ly­de­rių, aukš­čiau­sio ran­go gy­ny­bos par­ei­gū­nų ir dip­lo­ma­tų penk­ta­die­nį ren­ka­si į svar­bią sau­gu­mo kon­fe­ren­ci­ją Vo­kie­ti­jos pie­tuo­se esan­čia­me Miun­che­ne, di­dė­jant įtam­pai tarp JAV, ki­tų NA­TO na­rių ir Ru­si­jos dėl konf­lik­tų Si­ri­jo­je ir Ukrai­no­je.

JAV delegacijai Miuncheno saugumo konferencijoje šiemet vadovauja gynybos sekretorius Jamesas Mattisas. Tarp kitų dalyvių yra britų ministrė pirmininkė Theresa May, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, Irako premjeras Haideras al Abadi, Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, Rusijos, Irano ir Turkijos užsienio reikalų ministrai.

Konferencija suteikia neformalią aplinką, kurioje diplomatija dažnai vyksta užkulisiuose. Rusijos, Ukrainos, Prancūzijos ir Vokietijos pareigūnai jau sakė, kad susitiks aptarti konflikto Ukrainoje.

Organizatorius Wolfgangas Ischingeris žurnalistams sakė, kad vykdamas į konferenciją, kuri baigsis sekmadienį, tikisi daug.

„Tikiuosi, kad Miuncheno (konferencija) gali prisidėti prasidedant bent jau kažkokiems pokalbiams, ... ne tik tarp Maskvos ir Vašingtono, bet, taip pat, tarp Maskvos ir kitų tiesiogiai susijusių šalių, galvoju, pavyzdžiui, ... apie Ukrainą ir kitus „karštuosius taškus“ visame pasaulyje“, – sakė jis.

„Taigi, turiu vilties, bet turime būti realistai, pasaulis šiuo metu vis dar atrodo gana blogai, kalbant apie pasaulinį stabilumą“, – pridūrė jis.