Pasaulio banko prezidentas Jimas Yong Kimas paskelbė atsistatydinsiantis
Pa­sau­lio ban­ko pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas pir­ma­die­nį pa­skel­bė, kad at­ei­nan­tį mė­ne­sį at­sis­ta­ty­dins, li­kus dau­giau kaip tre­jiems me­tams iki jo da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos.

„Buvo didelė garbė dirbti prezidentu šioje ypatingoje institucijoje, pilnoje užsidegusių žmonių, pasišventusių misijai užbaigti ekstremalų skurdą per mūsų gyvenimą“, – sakoma J. Yong Kimo pareiškime.

J. Yong Kimas, perėmęs vadovavimą pasauliniam skolintojui 2012 metais, ketina įsidarbinti dar nepaskelbtoje bendrovėje, užsiimančioje investavimu besivystančiose valstybėse.

Pasaulio banko generalinė direktorė Kristalina Georgijeva laikinai perims prezidento pareigas po J. Yong Kimo pasitraukimo vasario 1-ąją, sakoma institucijos pranešime.

Vadovaujant J. Yong Kimui, Pasaulio bankas nusistatė tikslą iki 2030 metų eliminuoti ypač didelį skurdą ir padidino finansavimą.

Pernai Pasaulio bankas taip pat gavo pritarimą dideliam, 13 mlrd. dolerių (11,36 mlrd. eurų) kapitalo padidinimui, sutikęs su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos prašymais apriboti paskolas tokioms dideles pajamas gaunančioms šalims kaip Kinija.

J. Yong Kimo darbą taip pat lydėjo didelis Pasaulio banko darbuotojų nepasitenkinimas dėl jo pradėtos didelės vidinės restruktūrizacijos.