Pasak Raudonojo Kryžius per riaušes prie Ukrainos parlamento nuo ašarinių dujų nukentėjo maždaug 20 žmonių
Per pro­tes­tuo­to­jų ir tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų su­si­rė­mi­mą prie Ukrai­nos par­la­men­to nuo aša­ri­nių du­jų nu­ken­tė­jo maž­daug 20 žmo­nių, pir­mo­ji pa­gal­ba jiems su­tei­kia­ma įvy­kio vie­to­je, pra­ne­šė Ukrai­nos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja.

„Kijeve neramu, prie Aukščiausiosios Rados kilo susirėmimai. Ukrainos Raudonojo Kryžiaus greitojo reagavimo komandos patruliuoja per renginius, kad suteiktų pirmąją pagalbą tiems, kam jos reikia“, – sakoma antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime.

Protestas „Stop revanšui“, kurio dalyviai reikalauja priimti virtinę įstatymų dėl Rytų Ukrainos ir paskelbti sankcijas Rusijos kompanijoms, prasidėjo antradienį ryte.

Tvarkos užtikrinimu rūpinasi daugiau kaip 3,8 tūkst. teisėsaugos pareigūnų, įskaitant Kijevo policijos pareigūnus ir Ukrainos Nacionalinės gvardijos narius, pranešė policija.

Situacija vėliau buvo stabilizuota.