Paryžiuje tūkstančiai žmonių dalyvavo tylioje eisenoje prieš antisemitizmą
Ge­din­tys Par­yžiaus gy­ven­to­jai tre­čia­die­nį va­ka­re rin­ko­si į ty­lią ei­se­ną, ku­ria pa­smer­kė vie­nos 85 me­tų žy­dės žiau­rų nu­žu­dy­mą, įvyk­dy­tą Pra­ncū­zi­jo­je pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jus an­ti­se­mi­ti­nių iš­puo­lių.

Tarp eisenos dalyvių buvo kelių politinių partijų lyderiai, įskaitant kraštutinių dešiniųjų Nacionalinio fronto (Front National, FN) lyderę Marine Le Pen.

Antrojo pasaulinio karo laikais nuo liūdnai pagarsėjusių žydų gaudynių ir išsiuntimo iš Paryžiaus išsigelbėjusios Mireille Knoll lavoną praėjusį penktadienį jos lovoje rado gaisrininkai.

Maršo dalyviai žygiavo nuo Tautos aikštės iki M. Knoll namų.

Policijos pareigūnai sulaikė vieną žuvusiosios kaimyną ir kitą įtariamąjį; jiems pareikšti kaltinimai.

Tyrėjai nagrinėja versiją, kad M. Knoll žudikai mirtinai subadė, apiplėšė ir padegė savo auką, nes ji buvo žydė.