Paryžiuje policija susirėmė su protestuotojais
Par­yžiu­je sau­gu­mo pa­jė­gos šeš­ta­die­nį lei­do aša­ri­nes du­jas ir van­dens pa­tran­kų čiurkš­les, vai­ky­da­mos „gel­to­nų­jų lie­me­nių“ ju­dė­ji­mo pro­tes­tuo­to­jus, mė­gi­nu­sius pra­si­verž­ti pro po­li­ci­jos užt­va­ras Eli­zi­jaus Lau­kuo­se, pra­ne­šė vie­nas nau­jie­nų agen­tū­ros AFP žur­na­lis­tas.

Keli tūkstančiai demonstrantų, vilkinčių ryškiai geltonos spalvos liemenes, susirinko šioje alėjoje, tęsiantis praeitą šeštadienį prasidėjusiems protestams prieš dyzelino akcizą, padidintą vyriausybės, siekiančios tokiu būdu mažinti aplinkos taršą.

Vėliau šie protestai virto plačiu frontu, nusistačiusiu prieš prezidento Emmanuelio Macrono centristinę vyriausybę.

Paryžiaus policijos tarnybos šeštadienį nurodė, kad incidentai sostinėje yra susiję su „ultradešiniųjų (grupių) narių buvimu – jie kabinėjosi prie saugumo pajėgų“.

Matėsi, kaip protestuotojai lupa grindinio trinkeles ir pradeda statyti barikadas.

Vis dėlto „nė vienas demonstrantas neįžengė“ į policijos atitvertą zoną Santarvės aikštėje žemutinėje Eliziejaus Laukų dalyje, netoli prezidentūros, sakė pareigūnai.

Kai kurie protestuotojai piktinosi policijos veiksmais.

49 metų Christophe'as, kartu su žmona atvykęs iš Izero regiono šalies rytuose, buvo priverstas sprukti iš alėjos į vieną šoninę gatvę, kad išvengtų ašarinių dujų.

„Mes tiesiog taikiai protestavom, bet prieš mus paleido ašarines dujas, – skundėsi vyras. – Štai kaip esame sutinkami Paryžiuje.“