Paryžiuje peiliu ginkluotas IS užpuolikas nužudė vieną žmogų
Par­yžiu­je vė­lų šeš­ta­die­nį pei­liu gink­luo­tas už­puo­li­kas nu­žu­dė vie­ną žmo­gų ir su­žei­dė dar ke­tu­ris, o at­sa­ko­my­bę už šį iš­puo­lį pri­siė­mė dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mas „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS), pra­ne­šė dži­ha­dis­tų veik­lą in­ter­ne­te ste­bin­ti Jung­ti­nių Vals­ti­jų or­ga­ni­za­ci­ja „SI­TE In­tel­li­gen­ce Group“.

„Operacijos vykdytojas Paryžiaus mieste yra „Islamo valstybės“ karys, o ši operacija buvo surengta reaguojant į raginimus taikytis į koalicijos valstybes“, – „saugumo šaltinis“ sakė grupuotės propagandos agentūrai „Amaq“, paskelbusiai pranešimą arabų kalba.

Užpuoliką, šaukusį „Allahu Akbar“ (Dievas visų didžiausias), nukovė policija. Pareigūnai pradėjo teroristinį tyrimą.

.

.

.

.

Išpuolis įvyko netoli pagrindinių Paryžiaus operos rūmų; šiame rajone įsikūrę daugybė barų, restoranų ir teatrų, kuriuose šeštadienio vakarą buvo gausybė lankytojų.

Užpuolikas sužeidė penkis žmones, vienas kurių mirė, sakė policija. Visi sužeistieji gydomi ligoninėje. Dviejų asmenų būklė yra sunki. Jo tėvai buvo suimti, pridūrė teisminis šaltinis.

Pranešta, kad peiliu ginkluotas užpuolikas, Paryžiaus centre ankstesnę dieną nužudęs žmogų ir sužeidęs dar keturis asmenis, gimė 1997 metais Čečėnijoje.

Per pastaruosius trejus metus per džihadistų teroro išpuolius visoje Prancūzijoje žuvo daugiau kaip 245 žmonės.