Paryžiuje „geltonųjų liemenių“ protestui suvaldyti sutelkta tūkstančiai policijos pareigūnų
Pra­ncū­zi­jos po­li­ci­ja šeš­ta­die­nį su­tel­kė tūks­tan­čius sa­vo par­ei­gū­nų Par­yžiaus Eli­zie­jaus Lau­kų alė­jo­je, mė­gin­da­ma su­val­dy­ti dėl di­di­na­mų mo­kes­čių ir pre­zi­den­to Em­ma­nue­lio Mac­ro­no val­dy­mo pa­si­pik­ti­nu­sių žmo­nių pro­tes­tus.

Šeštadienio rytą šimtai žmonių būriavosi Eliziejaus Laukų viršutiniajame gale. Alėjoje buvo uždarytas automobilių eismas; padėtį budriai stebėjo policija, tikrinanti asmenų tapatybę ir krepšių turinį.

Daliai protestuotojų pamėginus prasiveržti, policija buvo trumpam paleidusi ašarines dujas.

Daliai protestuotojų pamėginus prasiveržti, policija buvo trumpam paleidusi ašarines dujas./ Scanpix nuotrauka

Per protestus, prasidėję nuo nepasitenkinimo padidintu degalų akcizu, dabar reiškiami platesni reikalavimai, susiję su brangiu pragyvenimu šalyje.