Parskraidinti Kofi Annano palaikai
Ga­nos sos­ti­nės Akros tarp­tau­ti­nia­me oro uos­te pir­ma­die­nį iš­kil­min­gai su­tik­tas kars­tas su bu­vu­sio Jung­ti­nių Tau­tų ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus Ko­fi An­na­no pa­lai­kais.

Kotokos oro uoste karstą pasitiko šalies prezidentas Nana Addo Akufo-Addo, velionio našlė ir kiti šeimos nariai.

Skambant Ganos ginkluotųjų pajėgų orkestro atliekamai gedulingai muzikai karstą iš lėktuvo išnešė uniformuoti kariai.

Po to buvo perskaityta malda, o karstą dengusi JT vėliava buvo pakeista Ganos valstybės vėliava.

Karstas su K. Annano palaikais bus pastatytas Akros tarptautiniame konferencijų centre, kur žmonės galės jam pareikšti paskutinę pagarbą.

Ketvirtadienį įvyks buvusio JT generalinio sekretoriaus valstybinės laidotuvės.

K. Annanas mirė rugpjūčio 18 dieną Šveicarijoje po trumpos ligos. Jam buvo 80 metų.

K. Annanas buvo pirmasis juodaodis afrikietis, paskirtas JT generaliniu sekretoriumi. Šias pareigas ėjo dvi kadencijas – iki 2006 metų.

2001 metais K. Annanas ir Jungtinės Tautos buvo apdovanoti Nobelio taikos premija „už jų įnašą į geriau organizuotą ir taikesnį pasaulį“.