Pareikalauta iš Europos parlamento pašalinti Viktorą Orbaną
Dvy­li­ka di­džiau­sios Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos – cen­tro de­ši­nio­sios Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos (EPP) – na­rių ofi­cia­liai par­ei­ka­la­vo pa­ša­lin­ti iš jos su­dė­ties po­pu­lis­tą Veng­ri­jos mi­nis­trą pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Or­ba­ną ir jo par­ti­ją „Fi­desz“, pir­ma­die­nį pa­skel­bė frak­ci­jos pir­mi­nin­kas.

„Dvylika EPP narių iš devynių valstybių pareikalavo pašalinti arba suspenduoti „Fidesz“, – naujienų agentūrai AFP sakė EPP lyderis Josephas Daulas.

Jis pridūrė, kad šis klausimas bus svarstomas kovo 20-osios posėdyje.

EPP yra didžiausia frakcija EP, jai priklauso pagrindiniai Europos centro-dešinės judėjimai, įskaitant Vokietijos kanclerės Angelos Merkel partiją CDU ir Prancūzijos „Respublikonus“.

Nepasitenkinimas „Fidesz“ ir V. Orbanu kilo Vengrijai praėjusį mėnesį pradėjus naują prieš imigrantus nukreiptą informacinę kampaniją.

Per ją taikytasi į JAV milijardierių filantropą George'ą Sorosą bei Europos Komisijos pirmininką Jeaną-Claude'ą Junckerį, esą kurstančius neteisėtą imigraciją, ir kitas partijas, priklausančias EPP.

Savaitgalį Vengrijos vyriausybė paskelbė, kad šį mėnesį užbaigs savo kontroversišką prieš imigrantus nukreiptą informacinę kampaniją.