Paragino finansuoti vaikų švietimą
JAV pop­mu­zi­kos žvaigž­dė Ri­han­na, nau­do­da­ma­si sa­vo ži­no­mu­mu, ska­ti­no tur­tin­gų ša­lių vy­riau­sy­bes įsi­pa­rei­go­ti už­ti­krin­ti švie­ti­mą ne­tur­tin­giau­siems pa­sau­lio žmo­nėms.

Penktadienį Senegalo sostinėje Dakare dainininkė dalyvavo tarptautinės organizacijos „Global Partnership for Education“ konferencijoje. Į šį renginį susirinko vyriausybių ir privačiojo sektoriaus atstovai. Rihanna ragino dalyvius kilniam tikslui skirti 250 mln. eurų.

„Global Partnership for Education“ siekia per artimiausius trejus metus surinkti 2,5 mlrd. eurų vaikų švietimui. Organizacija taip pat prašo šalių partnerių švietimui skirti 20 proc. valstybės išlaidų. Tokį lygį gali būti ypač sunku pasiekti valstybėms, kovojančioms su džihadistais ar išgyvenančioms pilietinius konfliktus.

Jungtinių Tautų Vaikų fondo (UNICEF) duomenimis, maždaug 264 mln. mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunuolių dėl skurdo, konfliktų ir socialinių barjerų, įskaitant mergaitėms nepalankias nuostatas, gyvena be jokio švietimo.