PAR sudužus lėktuvui sužeisti 19 žmonių
Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos sos­ti­nė­je Pre­to­ri­jo­je an­tra­die­nį vie­na­me iš ža­lių­jų ra­jo­nų su­du­žus lėk­tu­vui bu­vo su­žeis­ti 19 žmo­nių, pra­ne­šė gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, pa­teik­da­mos pre­li­mi­na­rų nu­ken­tė­ju­sių­jų skai­čių.

„Medikai iš (medicinos tarnybos) ER24 ir kitų tarnybų dirba lėktuvo avarijos vietoje Vonderbume Pretorijoje, – sakė ER24 atstovas Russellas Meiringas. – Yra 19 sužeistųjų; sužeidimai įvairūs, nuo nedidelių iki kritinių.“

Atstovas pridūrė, kad kol kas nėra patvirtintų žūties atvejų.

Nuotraukose iš incidento vietos matyti į kelias dalis subyrėjęs lėktuvas, greitosios pagalbos medikai, padedantys evakuoti žmones iš lėktuvo ir teikiantys pagalbą, ugniagesiai, gesinantys rūkstančias nuolaužas.

Ant lėktuvo yra užrašas „Martin's Air Charter“, bet kol kas nėra informacijos apie šią oro bendrovę.

„Galiu tik patvirtinti, kad taip, yra lėktuvas, sudužęs... Moloto kelyje“, – AFP sakė vietos administracijos gelbėjimo tarnybų atstovas Johanas Pieterse.