Palestiniečiai išbandys Izraelio armijos kantrybę ir budrumą
Gru­pė pa­les­ti­nie­čių an­tra­die­nį mė­gi­na lai­vais iš­plauk­ti iš Ga­zos Ruo­žo, pro­tes­tuo­da­mi prieš Iz­rae­lio vyk­do­mą blo­ka­dą, o šis žings­nis ga­li dar la­biau pa­di­din­ti įtam­pą po anks­čiau šią die­ną įvy­ku­sio žy­dų vals­ty­bės ap­šau­dy­mo mi­nos­vai­džio svie­di­niais iš ank­la­vo ir ke­lias sa­vai­tes tru­ku­sių pra­žū­tin­gų ne­ra­mu­mų.

Pagrindinis laivas, kuriuo plaukia apie 20 žmonių, lydimas keleto mažesnių laivelių, išplaukė iš Gazos miesto žvejybos uosto, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai ir akcijos organizatoriai.

Buvo prieštaringų pranešimų dėl to, ar laivai sieks pralaužti Izraelio blokadą, pagal kurią jiems leidžiama nuplaukti devynias jūrmyles (16 km) nuo kranto.

Kai kurie organizatoriai sakė, kad tik protestuos, o kiti dalyviai tvirtino norintys plaukti už leistinos ribos.

Neaišku, kaip reaguotų Izraelio kariškiai, kurie šio protesto dar nekomentavo.

Anksčiau antradienį Izraelio armija pranešė, kad į Izraelį iš Gazos Ruožo buvo paleisti maždaug 28 minosvaidžio sviediniai ir kad daugumą jų perėmė šalies oro gynybos sistema. Pranešimų apie sužeistus žmones nebuvo.

Vienas minosvaidžio sviedinys sprogo netoli vaikų darželio pastato, sakė kariškių atstovas. Manoma, kad vaikų tuo metu darželyje nebuvo.

Atrodo, kad tai didžiausia tokio pobūdžio salvė, nuo 2014 metų karo paleista iš Gazos Ruožo į Izraelį.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pažadėjo „galingai“ atsakyti į šį apšaudymą.

Kaip pranešama, izraeliečių aviacija surengė atsakomųjų smūgių anklave.

Izraelis Gazos Ruožą blokuoja daugiau kaip dešimtmetį ir sako, kad tai būtina siekiant neleisti šį palestiniečių anklavą valdančiam judėjimui „Hamas“ įgyti priemonių puolimui.

Laivų protestas vyksta po kovo 30 dieną prasidėjusių kruvinų demonstracijų ir susirėmimų palei Gazos Ruožo ir Izraelio sieną.

Protestuotojai reikalauja leisti palestiniečiams, pabėgusiems ar išvarytiems per Izraelio sukūrimą lydėjusį 1948 metų karą, grįžti į savo buvusius namus dabartinėje Izraelio teritorijoje.

Piką demonstracijos pasiekė gegužės 14-ąją, kai JAV perkėlė savo ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruzalę. Per tos dienos protestus, kuriuose dalyvavo dešimtys tūkstančių Gazos Ruožo gyventojų, žuvo mažiausiai 61 palestinietis.

Vėliau tęsėsi mažesnio masto demonstracijos ir susirėmimai. Per šiuos neramumus nuo izraeliečių ugnies žuvo mažiausiai 121 palestinietis.