Pakrikštijo princą Louisą
Pir­ma­die­nį Lon­do­no Šv. Jo­kū­bo rū­muo­se vy­ko pri­nco Loui­so krikš­ty­nos. Jis – tre­čias Kemb­ri­džo ku­ni­gaikš­čio Wil­lia­mo ir ku­ni­gaikš­tie­nės Ka­te vai­kas. Ber­niu­kas yra penk­tas ei­lė­je į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­liš­ką­jį sos­tą.

Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby atliko apeigas Karališkojoje koplyčioje. Į ceremoniją susirinko artimi draugai ir šeimos nariai. Dvasininkas pakrikštijo mažąjį Louisą užpildamas jam ant galvos vandens iš Jordano upės.

Princas buvo aprengtas atlasiniais krikšto drabužiais, gausiai puoštais nėriniais. Jie pasiūti pagal karalienės Viktorijos vyriausiosios dukters krikšto 1841 metais marškinėlius. Tuos pačius drabužėlius vilkėjo, kai buvo krikštijami, ir Louiso brolis George'as bei sesuo Charlotte.

Plačiajai visuomenei neprieinamoje XVI amžiaus koplyčioje 2013-aisiais pakrikštytas ir George'as, o Charlotte – 2015-aisiais XVI amžiaus Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje, esančioje karalienės užmiesčio dvare Sandringame, Anglijos rytuose.

Louisas gimė Londono centre įsikūrusioje Šv. Marijos ligoninėje balandžio 23-iąją, kai minima Anglijos globėjo Šv. Jurgio diena. Paskelbus, kad gimė sosto įpėdinis, keletą dienų prie ligoninės budėję karališkosios šeimos gerbėjai šoko iš džiaugsmo ir gėrė šampaną.

Žinią nuo ligoninės laiptų miniai gerbėjų ir žiniasklaidos atstovų pranešė raudonais senoviniais drabužiais apsirengęs miesto šauklys Tony Appletonas. Apie Louiso gimimą taip pat paskelbta per ekraną, įrengtą ant Londono 189 metrų aukščio dangoraižio „BT Tower“. Jame nušvito žodis „Berniukas!“