Pakistano rinkimus laimėjo Khano partija
Į po­li­ti­ką pa­su­ku­sios bu­vu­sios kri­ke­to žvaigž­dės Im­ra­no Kha­no cen­tris­tų par­ti­ja „Pa­kis­tan Teh­reek-e-In­saf“ (PTI) lai­mė­jo Pa­kis­ta­no par­la­men­to rin­ki­mus, rem­da­ma­si Rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis pra­ne­šė ša­lies ži­niask­lai­da.

Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad PTI gaus 109 iš 272 vietų Nacionalinėje Asamblėjoje – žemuosiuose parlamento rūmuose.

Antroje vietoje liko „Pakistano musulmonų lyga (Nawaz)“, gausianti 63 vietas, ir Pakistano liaudies partija, kuriai atiteks 39 vietos.

Kas užims likusias vietas, bus paskelbta vėliau.

I. Khanas ketvirtadienį jau paskelbė pergalę rinkimuose, kuriuos pavadino atviriausiais per visą šalies istoriją, ir atmetė kaltinimus rezultatų klastojimu.

Vis dėlto PTI negavo paprastos daugumos parlamente, kurios reikia norint formuoti vyriausybę, tad dabar stengsis suburti koaliciją.

Rinkimai Pakistane įvyko trečiadienį.