Pakistane nukauti 5 mirtininkai sprogdintojai
Pa­kis­ta­no sau­gu­mo pa­jė­gos ket­vir­ta­die­nį nu­ko­vė pen­kis mir­ti­nin­kus sprog­din­to­jus ir už­kir­to ke­lią di­džiu­lio mas­to te­ro­ris­ti­niam iš­puo­liui piet­va­ka­ri­nia­me Kve­tos mies­te, pra­ne­šė ka­riš­kiai.

Atakos taikinys buvo sukarintų pasienio pajėgų vietos įstaiga.

„Sprogmenų prikrauta transporto priemonė su penkiais mirtininkais sprogdintojais mėgino įvažiuoti į sukarintų pasienio pajėgų pagalbos centro teritoriją. Budrūs kariai apšaudė teroristus ir juos nukovė“, – rašoma kariuomenės išplatintame pranešime.

Per susišaudymą su užpuolikais buvo sužeisti keturi kariai.

Keliomis valandomis anksčiau savižudis sprogdintojas atakavo sukarintų pasienio pajėgų mašinų vilkstinę šiaurės vakariniame Naušeros mieste. Per išpuolį nukentėjo dešimt žmonių.

Šios dvi atakos surengtos kitą dieną po to, kai Pakistano pajėgos nukovė Salmaną Badeni (Salmaną Badenį) – liūdnai pagarsėjusį islamistų kovotoją, ieškotą dėl daugiau nei 100 nužudymų. Jis buvo nukautas neramios Beludžistano provincijos sostinės Kvetos prieigose.

Kol kas nė viena kovotojų grupuotė neprisiėmė atsakomybės už ketvirtadienio išpuolius. Pasak kariškių, mėginimas atakuoti sukarintų pasienio pajėgų įstaigą Kvetoje buvo „atsakas“ į S. Badeni nužudymą.

S. Badeni vadovavo sunitų ekstremistų grupuotės „Lashkar-e-Jhangvi“ Beludžistano provincijos padaliniui. Ši kovotojų grupuotė laikoma viena smurtingiausių Pakistane.

Sunitų ekstremistai, tokie kaip „Lashkar-e-Jhangvi“, laiko šiitus eretikais.

„Lashkar-e-Jhangvi“ kaltinama nužudžiusi šimtus šiitų per daugybę išpuolių visame Pakistane, ypač Beludžistane.

Šioje provincijoje aktyviai veikia ne viena kovotojų grupuotė, tarp jų Talibanas ir „Islamo valstybės“ vietos padalinys.