P. Porošenka: Ukraina NATO nare taps per artimiausius penkerius metus
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka par­eiš­kė esąs ti­kras, kad Ukrai­na per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus gaus pa­kvie­ti­mą pri­si­jung­ti prie NA­TO.

„Privalome atitikti narystės Europos Sąjungoje kriterijus... ir atitikti narystės NATO kriterijus. Esu tikras, kad iki to laiko turėsime veiksmų planą dėl narystės NATO, turėsime sprendimą dėl narystės Ukrainai suteikimo“, – interviu televizijai „Ukraina“ sekmadienį sakė P. Porošenko.

Jis pabrėžė, kad Ukraina privalo vykdyti reformas ir siekti ES bei NATO standartus atitinkančių kriterijų vykdymo.

„Manau, kad šios užduotys yra visiškai įgyvendinamos“, – tikino Ukrainos prezidentas.

P. Porošenkos žodžiais, narystė ES padėtų gerokai kilstelėti Ukrainos piliečių gerovę, gyvenimo standartus ir demokratijos lygį.

„Narystė NATO – saugumas. Tai yra išorės sienų saugumas, tai yra mūsų valstybės suverenumo ir teritorinio vientisumo atkūrimas politiniais-diplomatiniais būdais, o paprastam piliečiui tai reiškia ir paprasčiausią saugumą gatvėse“, – akcentavo Ukrainos prezidentas.