P. Porošenka sako, kad Ukrainos tikintieji galės likti ir Rusijos Ortodoksų bažnyčioje
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka pa­ža­dė­jo, kad ša­lies sta­čia­ti­kiai ga­lės lik­ti lo­ja­lūs Ru­si­jos or­to­dok­sų baž­ny­čiai, jei­gu to no­rės.

Taip jis kalbėjo praėjus keliems mėnesiams po to, kai buvo pripažinta nepriklausoma Ukrainos Ortodoksų bažnyčia.

„Valstybė garantuoja konstitucinę religinę laisvę, įskaitant ir tiems, kurie nori likti lojalūs Rusijos Ortodoksų bažnyčiai“, – sakė P. Porošenka.

Vis dėlto, Rusijos Ortodoksų bažnyčia sekmadienį pranešė, kad 20 ukrainiečių dvasininkų buvo iškviesti apklausai į Ukrainos saugumo tarnybą SBU.

Maksva smarkiai priešinasi Ukrainos ortodoksų atsiskyrimui.

Rusijos Ortodoksų bažnyčia spalį paskelbė nutraukianti ryšius su Konstantinopolio Patriarchatu dėl jo praėjusią priimto sprendimo pripažinti Ukrainos Ortodoksų bažnyčios nepriklausomybę.