OPCW pasiuntė į Siriją komandą tirti numanomos dujų atakos
Tarp­tau­ti­nė che­mi­nių gink­lų prie­žiū­ros or­ga­ni­za­ci­ja an­tra­die­nį pra­ne­šė pa­siun­tu­si į Si­ri­ją fak­tų nu­sta­ty­mo ko­man­dą iš­tir­ti pra­ne­ši­mų, kad per­nai lap­kri­tį vy­riau­sy­bės pa­jė­gų kon­tro­liuo­ja­ma­me Ale­po mies­te bu­vo įvyk­dy­ta chlo­ro du­jų at­aka.

Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW) gavo informacijos apie nuodingųjų medžiagų panaudojimą netrukus po numanomos lapkričio 24 dienos atakos. Po jos Rusija surengė virtinę atsakomųjų antskrydžių.

„Gruodžio pradžioje į Siriją buvo pasiųsta priešakinė grupė surinkti daugiau informacijos. Nuo tada vyko konsultacijos su Sirijos pareigūnais“, – rašoma Hagoje įsikūrusios OPCW išplatintame pranešime.

„Sausio pradžioje darbą pradėjo OPCW Faktų nustatymo misija (FFM), kuriai pavesta išsiaiškinti faktus dėl šių įtarimų“, – priduriama pranešime.

FFM pateiks savo išvadas OPCW narėms.

Damaskas lapkritį oficialiai paprašė OPCW ištirti ataką, dėl kurios, anot Sirijos pareigūnų ir teisių gynėjų, dešimtys žmonių susidūrė su kvėpavimo problemomis.

Tiek Sirijos režimas, tiek jo sąjungininkė Rusija dėl atakos apkaltino „teroristines grupuotes“ – taip Damaskas vadina ir sukilėlius, ir džihadistus.

Tąsyk Rusija sakė, kad ataka surengta iš buferinės zonos, kontroliuojamos džihadistų dominuojamo aljanso „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS).

Sukilėlių koalicija pareiškė niekaip nesusijusi su ataka. Tuo tarpu nei HTS, nei tame rajone veikianti su „al Qaeda“ siejama grupuotė „Hurras al-Deen“ atakos nekomentavo.

Nuo karo Sirijoje pradžios 2011 metais jau žuvo daugiau kaip 360 tūkst. žmonių, o milijonai neteko savo namų.