OPCW: „novičiokas“ yra susijęs su Rusija
Jung­ti­nių Tau­tų che­mi­nių gink­lų prie­žiū­ros or­ga­ni­za­ci­ja ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos iš­va­das, kad ne­rvus par­aly­žiuo­jan­ti me­džia­ga, pra­ei­tą mė­ne­sį pa­nau­do­ta Ang­li­jo­je prieš vie­ną bu­vu­sį ru­sų dvi­gu­bą agen­tą ir jo du­krą, yra su­si­ju­si su Ru­si­ja.

Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) ištirti apnuodytų asmenų kraujo mėginiai „patvirtina Jungtinės Karalystės išvadas dėl toksiškos cheminės medžiagos rūšies“, sakoma Londone paskelbtoje Hagoje įsikūrusios grupės ataskaitos santraukoje.

Joje nurodoma, kad per kovo 4-ąją Anglijos pietiniame Solsberio mieste įvykdytą ataką panaudota cheminė medžiaga buvo „itin gryna“. Nors ataskaitoje anksčiau britų premjerės Theresos May įvardintas medžiagos pavadinimas „Novičiok“ neminimas, tačiau sakoma, kad išsamus panaudotos medžiagos aprašas yra įslaptintoje ataskaitoje, prieinamoje visoms šios organizacijos valstybėms signatarėms.

Vis dėlto medžiagos šaltinis joje nenurodomas.

Didžioji Britanija kaltina Rusiją kovo 4-ąją apnuodijus Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją nervus paralyžiuojančia medžiaga, kuri buvo sukurta Sovietų Sąjungoje.

„Novičiok“ yra grupė stiprių ir mirtinai pavojingų cheminių junginių, galbūt sukurtų sovietų valdžios XX amžiaus 8-e ir 9-e dešimtmečiais.

Th. May vyriausybė tvirtino, kad Rusija praeityje jau yra panaudojusį tokių medžiagų, ir atkreipė dėmesį į šios valstybės „beatodairišką elgesį“, pavyzdžiui, aneksuojant Krymą.

Rusija kategoriškai atmeta visus kaltinimus ir tvirtina sunaikinusi visus savo cheminius ginklus.

S. Skripalis pardavinėjo paslaptis Didžiajai Britanijai ir persikėlė į šią šalį po 2010 metais įvykusio Maskvos ir Vašingtono apsikeitimo agentais. Jo duktė atakos metu buvo atvykusi į Britaniją iš Rusijos aplankyti tėvo.

Anksčiau šį mėnesį britų žiniasklaida pranešė, kad nervus paralyžiuojanti medžiaga buvo gelio pavidalo ir kad jos buvo užtepta ant S. Skripalio namų Solsberyje durų rankenos.

Nors iš pradžių buvo baiminamasi, kad jiedu neišgyvens, J. Skripal trečiadienį buvo išrašyta iš ligoninės ir išvažiavo į neįvardytą vietovę, o jos tėvas, kaip teigiama, sparčiai sveiksta.

Jungtinė Karalystė ketvirtadienį sušaukė Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) vykdomosios tarybos posėdį, šiai institucijai paskelbus ataskaitą, patvirtinančią Didžiosios Britanijos išvadas, kad per praėjusį mėnesį Solsberyje surengtą išpuolį buvo panaudota nervus paralyžiuojanti medžiaga „Novičiok“.

„Dabar nenuilstamai dirbsime su mūsų partneriais, siekdami padėti užkirsti kelią tokių ginklų šlykščiam panaudojimui. Taip pat sušaukėme kitą trečiadienį vyksiančią OPCW vykdomosios tarybos sesiją tolesniems žingsniams aptarti“, – sakoma užsienio reikalų sekretoriaus Boriso Johnsono pareiškime.