Oficialiai įsteigta Ukrainos Stačiatikių Bažnyčia
Ki­je­ve su­si­rin­kęs or­to­dok­sų dva­si­nin­kų si­no­das šeš­ta­die­nį įkū­rė su­vie­ny­tą Ukrai­nos Or­to­dok­sų Baž­ny­čią, ne­be­pa­val­džią Ru­si­jai, pa­skel­bė ša­lies pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka.

„Tai įvyko!“ – skambant katedros varpams valstybės vadovas paskelbė miniai žmonių, laukusių šio sprendimo prie Šv. Sofijos katedros Kijevo centre.

Kijevo vyriausybė tikisi, kad šis žingsnis dar labiau sumažins Rusijos įtaką šalyje.

„Ši diena pateks į istoriją kaip šventa diena, kai buvo įkurta autokefalinė Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia. Diena, kai pagaliau gavome nepriklausomybę nuo Rusijos“, – pridūrė P. Porošenka.

Naujosios Bažnyčios vadovu buvo išrinktas metropolitas Epifanijus.

Planuojama, kad per sausio 6-ąją Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I suteiks metropolitui Epifanijui tomosą (religinį dekretą) dėl Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios autokefalijos pripažinimo.

Iš Ukrainoje iki šiol veikusių trijų pagrindinių ortodoksų Bažnyčių didžiausia yra Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (MP+UOB), likusi pavaldi Maskvai po Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip pat buvo stambios atsiskyrusios bendruomenės: Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB), vadovaujama patriarcho Filareto, ir Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (UAOB), vadovaujama metropolito Makarijaus.

Ukrainos ir Rusijos ryšiai pašlijo po Kijeve 2014 metais įvykusios provakarietiškos Maidano revoliucijos, į kurią Rusija reagavo Krymo pusiasalio užėmimu ir aneksija, o Rytų Ukrainoje tai pačiais metais įsiplieskė konfliktas su Maskvos remiamais separatistais. Šiemet ši įtampa persikėlė ir į religijos erdvę.

Per ateinančiais metais vyksiančius rinkimus naują kadenciją siekiantis užsitikrinti P. Porošenka nepriklausomos Bažnyčios įkūrimą įtraukė į savo kampanijos uždavinius.