Obama vadovaus 100-ųjų Mandelos gimimo metinių minėjimui
Pie­tų Af­ri­ka at­ei­nan­čią sa­vai­tę mi­nės šim­tą­sias Ne­lso­no Man­de­los gi­mi­mo me­ti­nes ir pa­grin­di­nę kal­bą sa­kys bu­vęs Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma.

2013 metais miręs N. Mandela išlieka tikra pasauline ikona. Jis visą gyvenimą kovojo prieš baltųjų mažumos valdžią ir skleidė taikos ir susitaikymo žinią po to, kai buvo paleistas iš kalėjimo, kuriame praleido 27 metus.

Jo gimtadienis liepos 18 dieną yra minimas visame pasaulyje. Nelsono Mandelos fondas šiais metais žmones ragina „imtis veiksmų ir įkvėpti pokyčius“ N. Mandelos vardu.

B. Obama nustatys šventinių renginių toną, liepos 17 dieną Johanesburge pasakydamas kalbą, kuri, jo padėjėjų teigimu, bus jo svarbiausia kalba nuo tada, kai jis pernai paliko Baltuosius rūmus.

„Ji suteiks jam galimybę paskleisti tolerancijos, integracijos ir demokratijos žinią tuo metu, kai visame pasaulyje yra akivaizdžių iššūkių N. Mandelos palikimui“, – laikraščiui „The New York Times“ sakė B. Obamos padėjėjas Benjaminas Rhodesas.

B. Obama ir N. Mandela tik trumpai susitiko 2005 metais, tačiau buvęs Amerikos prezidentas per N. Mandelos laidotuvės perskaitė panegiriką ir sakė, kad N. Mandela „skatina mane norėti būti geresniu žmogumi“. Jis taip pat pripažino, kad jis buvo „paskutinis didis XX-ojo amžiaus išlaisvintojas“.

Buvęs PAR prezidentas Frederikas Willemas de Klerkas, kartu su N. Mandela 1993 metais gavęs Nobelio taikos premiją, agentūrai AFP sakė, kad 100-ųjų N. Mandelos gimimo metinių minėjimas yra puiki galimybė apsvarstyti dabartines šalies problemas.

„Esu įsitikinęs, kad prezidentas N. Mandela dėl dabartinės valstybės būklės būtų taip pat sunerimęs, kaip ir aš, – sakė jis. – Jo vizija dėl susitaikiusios Pietų Afrikos dabartinėje ANC (valdančiojoje partijoje) beveik išnyko.“

Anksčiau šiais metais paskelbta Pasaulio banko ataskaita parodė, kad nelygybė PAR visuomenėje yra didžiausia pasaulyje ir kad daugelis PAR gyventojų mano, jog N. Mandelos įpėdiniai sužlugdė jo viltis dėl šios šalies.

Kiti N. Mandelą kaltina „parsidavus“ ir leidus baltiesiems išsaugoti didžiosios PAR ekonomikos dalies kontrolę.

„Jis išlaisvino mus politiškai, tačiau ekonomiškai nesame laisvi, – sakė devyniolikmetis Soveto gyventojas Mtate Phakela. – Neturime prieigos prie švietimo sistemos ar turto. Mano jausmai yra prieštaringai. Jis padarė viską, ką galėjo, tačiau po jo atėję žmonės galėjo padaryti geriau.“