Obama Mandelos atminimui skirtoje kalboje netiesiogiai papriekaištavo Trumpui
Bu­vęs JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma an­tra­die­nį pa­sa­kė di­džiau­sio dė­me­sio su­lau­ku­sią sa­vo kal­bą po dar­bo Bal­tuo­siuo­se rū­muo­se pa­bai­gos ir par­agi­no žmo­nes vi­sa­me pa­sau­ly­je gerb­ti žmo­gaus tei­ses bei ki­tas ver­ty­bes, ku­rioms yra iš­ki­lęs pa­vo­jus.

PAR pasakyta jo kalba buvo skirta 100-osioms kovos su apartheidu lyderio Nelsono Mandelos gimimo metinėms.

Nors jį pakeitusio prezidento Donaldo Trumpo tiesiogiai nepaminėjo, B. Obama kalbėjo priešingai D. Trumpo politikai daugelyje sričių. Buvęs prezidentas ragino žmones puoselėti idėjas, dėl kurių dirbo N. Mandela, įskaitant demokratiją, įvairovę ir gerą švietimą visiems.

B. Obama savo kreipimąsi pradėjo dabartinius laikus pavadindamas „keistais ir neaiškiais“, kai „kiekvienos dienos naujienų ciklas atneša vis daugiau antraščių, nuo kurių sukasi galva ir kyla nerimas“.

Šiais laikais „matome, kaip didelė pasaulio dalis grasina grįžti prie pavojingesnių, brutalesnių darbo metodų“, sakė B. Obama.

Jo žodžius maždaug 14 tūkst. žmonių minia kriketo stadione Johanesburge palydėdavo sveikinimo šūksniais. Kalba buvo tiesiogiai transliuojama internetu.

„Vien stovėdamas šioje scenoje ir pagerbdamas Nelsoną Mandelą B. Obama iškalbingai priekaištauja Trumpui“, – sakė Johanesburge įsikūrusio Vitvatersrando universiteto tarptautinių santykių profesorius Johnas Stremlau.

Pasak jo, laikas taip pat palankus, nes įsipareigojimai, apibrėžiantys N. Mandelos gyvenimą, „yra puolami“ Jungtinėse Valstijose ir kitur.

„Vakar matėme kartu stovinčius Trumpą ir (Rusijos prezidentą Vladimirą) Putiną, o dabar matome priešingą komandą: Obamą ir Mandelą“, – sakė J. Stremlau.

Tai pirmas B. Obamos vizitas Afrikoje nuo 2017 metų pradžios, kai jis paliko JAV prezidento postą. Anksčiau šią savaitę jis Kenijoje aplankė savo velionio tėvo gimtąsias vietas.

Savo kalboje B. Obama akcentavo, kaip 27 metus kalintas Nobelio taikos premijos laureatas N. Mandela tęsė, regis, šansų neturėjusią kampaniją prieš apartheidą – griežtą PAR baltųjų mažumos valdžios sistemą.

N. Mandela, kuris 1990 metais buvo paleistas iš kalėjimo ir po ketverių metų tapo pirmuoju juodaodžiu PAR prezidentu, mirė 2013-aisiais, palikdamas įtaigų susitaikymo, įvairovės, priešinimosi ekonominei ir kitokiai nelygybei idėjų palikimą.

B. Obama vengia viešai kalbėti apie D. Trumpą, kurio administracija panaikino ar puolė svarbius jo pasiekimus. Vadovaujant D. Trumpui JAV pasitraukė iš 2015 metų Paryžiaus klimato susitarimo ir susitarimo dėl Irano branduolinės programos. Dabartinis prezidentas taip pat bandė atšaukti „Obamacare“ vadinamas savo pirmtako sveikatos apsaugos priemones.

Pirmasis JAV juodaodis prezidentas savo kalboje nekomentavo politikos, bet kalbėjo platesnėmis temomis ir reiškė susižavėjimą N. Mandela, kurį laikė globėju.

Būdamas senatorius B. Obama nusifotografavo su N. Mandela, o tapęs prezidentu jam nusiuntė nuotraukos kopiją. Ją N. Mandela laikė savo kabinete.

B. Obama taip pat apsilankė N. Mandelos kalėjimo kameroje, o 2013-aisiais per jo laidotuves pasakė emocingą kalbą ir pareiškė, kad PAR lyderio gyvenimas jį įkvėpė.

Daugelis PAR gyventojų laiko B. Obamą N. Mandelos įpėdiniu – dėl jo novatoriško vaidmens ir paramos rasinei lygybei Jungtinėse Valstijose ir visame pasaulyje.