Nuverstam Egipto prezidentui skirta kalėti dar trejus metus
Egip­to teis­mas šeš­ta­die­nį sky­rė nu­vers­tam is­la­miš­kų pa­žiū­rų pre­zi­den­tui Mo­ha­me­dui Mur­si ir dar 19 kal­ti­na­mų­jų tre­jus me­tus lais­vės at­ėmi­mo už „teis­mų įžei­di­mą“, pra­ne­šė jo ad­vo­ka­tas.

Tarp kaltinamųjų šioje byloje esama buvusių parlamento narių, aktyvistų ir trys žurnalistai.

M. Mursi, 2013 metais nuverstas kariškių, jau anksčiau išnagrinėjus dvi kitas bylas buvo nuteistas kalėti iš viso 45 metus.

Naujoje byloje visi atsakovai kaltinami savo pareiškimais įžeidę teisminę valdžią.

Dar penkiems kaltinamiesiems, tarp jų kalinamam aktyvistui Alaa Abdel Fattahui, skirtos 30 tūkst. Egipto svarų baudos (apie 1,4 tūkst. eurų) baudos.

M. Mursi taip pat nurodyta sumokėti 2 mln. svarų (94,3 tūkst. eurų) teisėjų sindikato vadovui ir dar vienam teisėjui. Kiti 22 kaltinamieji turės sumokėti po milijoną svarų (47,1 tūkst. eurų) teisėjų sindikato vadovui.

Eksprezidento advokatas Abdel Moneimas Abdel Maqsudas sakė naujienų agentūrai AFP, kad M. Mursi šį nuosprendį apskųs.

Kariškiai nuvertė M. Mursi įsiplieskus masiniams protestams dėl prieštaringai vertinto jo valdymo, o po perversmo tūkstančiai islamistų buvo suimti ir teisiami.

Šios griežtos priemonės buvo taikomos ir prieš kitus buvusio kariuomenės vado Abdel Fattaho al Sisi, praėjus metams po M. Mursi nuvertimo išrinkto prezidentu, oponentus.