Nušautas buvusio Serbijos lyderio Miloševičiaus advokatas
Belg­ra­de bu­vo nu­šau­tas žy­mus ad­vo­ka­tas, at­sto­va­vęs bu­vu­siam Ser­bi­jos au­to­ri­ta­ri­niam ly­de­riui Slo­bo­da­nui Mi­lo­še­vi­čiui, kal­tin­tam ka­ro nu­si­kal­ti­mais, sek­ma­die­nį pra­ne­šė po­li­ci­ja.

Dragoslavas Ognianovičius buvo nušautas šeštadienio vakarą prie daugiabučio, kuriame gyveno. Pasak Serbijos žiniasklaidos, vyras taip pat buvo vieno įtakingo nusikaltėlių pasaulio atstovo advokatas.

„Policija ieško asmens, kuris nužudė... advokatą Dragoslavą Ognianovičių ir sužeidė jo 26 metų sūnui ranką“, – sakė serbų policijos pareigūnas Dejanas Kovačevičius.

Pareigūnai nesieja 56 metų vyriškio nužudymo su jo darbu S. Miloševičiui ar Lukai Bojovičiui, kuris viename Ispanijos kalėjime atlieka 18 metų laisvės atėmimo bausmę už disponavimą ginklais.

Dienraščio „Večernje Novosti“ teigimu, L. Bojovičius yra vienas pagrindinių žaidėjų dviejų Kotore, Juodkalnijoje, veikiančių gaujų tarpusavio kovoje. Ji jau yra pareikalavusi kelių gyvybių.

Dar vienas serbų advokatas, Vladimiras Zrelecas, atstovavęs vienam įtakingam priešiškos gaujos nariui, buvo nužudytas 2015-ųjų gruodį Belgrade.

Serbijos advokatų asociacijos vadovas Viktoras Gostiljacas sakė, kad visa advokatūra „yra šokiruota dėl šio nužudymo“.

Jis reikalauja susitikimo su šalies vidaus reikalų ir teisingumo ministrais, kad galėtų apsaugoti Serbijos advokatus.

„Šūvis, paleistas į Dragoslavą Ognianovičių, yra į visus advokatus paleistas šūvis“, – sakoma Serbijos advokatų asociacijos pranešime, kuriame raginama kuo greičiau sugauti teisininko žudikus.

D. Ognianovičius buvo vienas iš S. Miloševičiaus advokatų, tačiau buvęs serbų lyderis Tarptautiniame baudžiamajame tribunole buvusiai Jugoslavijai atstovavo sau pats.

„Balkanų skerdiku“ pramintas S. Miloševičius per 13 metų trukusį valdymą geležiniu kumščiu kurstė etninius konfliktus ir masines žudynes buvusioje Jugoslavijoje, ignoruodamas tarptautines sankcijas ir NATO bombardavimus.

Jis buvo rastas negyvas savo kameroje 2006-aisiais, būdamas 64 metų. S. Miloševičius iki pat galo laikėsi savo pozicijos, atmesdamas kaltinimus genocidu, karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui, kuriuos jam iškėlė Tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai.