Numanomos Rusijos slaptosios agentės draugas amerikietis kaltinamas sukčiavimu
Ame­ri­kie­čiui, ku­ris su­si­ti­ki­nė­jo su Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se už šni­pi­nė­ji­mą ka­lin­čia ru­se Ma­ri­na Bu­ti­na, bu­vo par­eikš­ti kal­ti­ni­mai dėl su­kčia­vi­mo, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė ži­niask­lai­da.

Pranešama, kad M. Butina užmezgė romantinius santykius su 56 metų Nacionalinės šaulių asociacijos (NRA) nariu Paulu Ericksonu. Apie tai, kad jis kaltinamas sukčiavimu ir pinigų plovimu, informavo Pietų Dakotos valstijos federalinė prokuratūra.

Pasak žiniasklaidos, P. Ericksonas 2013–2017 metais padėdavo M. Butinai susipažinti su įtakingais Respublikonų partijos nariais ir, padedamas savo draugės, organizavo NRA delegacijos vizitą į Rusiją, kur ji susitiko su rusų aukšto rango pareigūnais.

Šis epizodas tapo vienu iš JAV vykdomo tyrimo dėl įtariamo Rusijos kišimosi į 2016 metų prezidento rinkimus objektų, pabrėžiama pranešimuose.

P. Ericksonas per ankstesnius teismo posėdžius savo kaltės nepripažino ir buvo laikinai paleistas.

Jam iškelti kaltinimai nesusiję su M. Butinos byla, patikslino žiniasklaida.

M. Butina buvo suimta pernai ir prisipažino teismui, kad neoficialiai kontaktavo su įtakingais JAV veikėjais Rusijos naudai.