Nukauti prie išpuolių Paryžiuje prisidėję džihadistai
Pra­ncū­zi­jos dži­ha­dis­to Jea­no-Mi­che­lio Clai­no žmo­na an­tra­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­rai AFP, kad jos vy­ras žu­vo pra­ėju­sį mė­ne­sį, po to, kai per JAV va­do­vau­ja­mos koa­li­ci­jos ants­kry­dį bu­vo nu­kau­tas jo bro­lis Fa­bie­nas, dar vie­nas liūd­nai pa­gar­sė­jęs dži­ha­dis­tas.

„Per bepilotės skraidyklės (ataką) buvo nužudytas mano dieveris, o paskui iš minosvaidžio buvo nužudytas mano vyras“, – sakė Dorothee Maquere, palikusi džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) paskutinę tvirtovę Baguze.

41 metų F. Clainas liūdnai pagarsėjo, kai po 2015 metų lapkritį Paryžiuje surengtų atakų buvo išplatintas jo įgarsintas įrašas, kuriame IS prisiėmė atsakomybę už tuos kruvinus išpuolius.

Tąsyk per virtinę pasaulį pribloškusių koordinuotų sprogdinimų ir šaudynių Prancūzijos sostinėje džihadistai nužudė 129 žmones, iš jų 90 – koncertų salėje „Bataclan“.

F. Clainas buvo praėjusį mėnesį nukautas rytiniame Sirijos Baguzo kaime per JAV vadovaujamos koalicijos bepilotės skraidyklės smūgį.

Pasak D. Maquere, jo jaunesnysis 38 metų brolis Jeanas-Michelis buvo sužeistas per tą patį vasario 20 dieną surengtą antskrydį Baguze, tačiau žuvo po dviejų dienų, kai džihadistų pozicijoms buvo smogta minosvaidžiais.

Moteriškė kalbėjo patikros zonoje, kurią kontroliuoja Sirijos demokratinės jėgos (SDF) – kurdų vadovaujamos pajėgos, vykdančios karinę operaciją prieš paskutinį IS paskelbto „kalifato“ žemės lopinėlį.

D. Maquere buvo viena iš kelių šimtų civilių, palikusių mažytį apgultą anklavą, kur kovotojai, kurių gretos nuolat mąžta, atsisako sudėti ginklus.

Moteris dėvėjo juodą nikabą, o šalia jos buvo penki gyvi likę vaikai. Moteris neteko dar trijų atžalų per bombardavimą.

F. Fabienas buvo laikytas vyriausiuoju propagandistu, verbavusiu į džihadistų judėjimą užsienio kovotojus, o jo jaunesnysis brolis buvo žinomas savo musulmoniškomis giesmėmis, kurios girdėti dalyje organizacijos vaizdo įrašų.