Nubalsavę už abortų liberalizavimą airiai laukia atitinkamų įstatymų
Ai­ri­jos pi­lie­čiams re­fe­ren­du­me nu­bal­sa­vus už kons­ti­tu­ci­nio abor­tų drau­di­mo pa­nai­ki­ni­mą, dė­me­sys sek­ma­die­nį nu­kry­po į ša­lies par­la­men­tą, ku­ris da­bar tu­rė­tų pri­im­ti ati­tin­ka­mus įsta­ty­mus.

Beveik du trečdaliai rinkėjų penktadienį atmetė griežtą, 1983 metais priimtą konstitucijos 8-ąją pataisą, pagal kurią gydytojai embriono nuo pat apvaisinimo akimirkos teises turėjo laikyti lygiomis motinos teisėms. Praktiškai tai reiškė, kad airės nėštumą galėdavo nutraukti tik užsienyje.

Griežto abortų draudimo atmetimas žymi didėjančią toleranciją socialiniais klausimais tradiciškai katalikiškoje Airijoje.

Premjeras Leo Varadkaras (Lio Varadkaras) referendumą pavadino naujos eros Airijoje pradžia. Pasak jo, balsavimas bus prisimenamas kaip „diena, kai Airija iš paskutinio savo šešėlio išėjo į šviesą, diena, kai suaugome kaip šalis ... ir užėmėme vietą tarp pasaulio valstybių“.

Jo vyriausybė siūlys leisti atlikti abortus iki 12 nėštumo savaitės. Neaišku, kokią strategiją abortų priešininkai panaudos parlamente po netikėtai didelio balsų už abortų draudimo panaikinimą skaičiaus.

Kai kas prognozuoja, kad parlamente, kuriame egzistuoja tvirta opozicija reformoms, vyks sunki kova, tačiau įmanomi ir taikesni debatai.

Nedviprasmiškas referendumo rezultatas vadinamas istorine kovos už moterų teises pergale. Balsavusiųjų apklausos rodė, kad draudimo panaikinimui buvo pritarta ir miestuose, ir kaimuose, kad už draudimo panaikinimą balsavo ir vyrai, ir moterys.

Labiausiai draudimo panaikinimui pritarė jauni rinkėjai, įskaitant tuos, kas grįžo į šalį balsuoti iš darbų ar universitetų žemyninėje Europoje. Tačiau draudimo panaikinimui buvo tvirtai pritarta visose amžiaus grupėse, išskyrus grupę nuo 65 metų.

Nuo 1983-iųjų dėl 8-osios pataisos moterys, norinčios nutraukti nėštumą, turėdavo vykti į užsienį pasidaryti aborto, gimdyti vaikus net pastojusios po išžaginimo ar incesto, arba imtis rizikingų nelegalių priemonių namuose.